« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení územního řízení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-Oznámení o zahájení územního řízení.pdf [1,30 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD TOVAČOV Odbor výstavby,životního prostředí a dopravy
<br> Náměstí 12,751 01 Tovačov
<br> SPIS.ZN.: OV/4/202l/Več Tovačov,dne 19.2.2021 C.I.: METO 427/2021
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> ProNet servis s.r.o.9.května č.p.3290 750 02 Přerov
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ProNet _servis s.r.o <.>,IČO 04431731,9.května č.p.3290,750 02 Přerov,kterou zastupuje <.>,<.>,„ XXXXX XXXXXX,ICO XXXXXXXX,Zelatovice č.p.XXX,751 16 Zelatovice
<br> (dálejen "žadatel' ') podal dne 6.1.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "Síť elektronických komunikací- FTTH Oplocany,plošná výstavba telekomunikační sítě na katastrální území Oplocany"
<br> na pozemcích parc.č.727,663/1,726,654/1,738,734,742/2,717,720,742/1,636,625,626,747/2,627/2,629/2,629/1,633/2,654/2,629/11,615/18,710/1 <.>,560/46,542/12,542/13,542/14,629/12,560/18 v katastrálním území Oplocany <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> — Jedná se o zavedení vysokmychlostní sítě internet pomocí optického vlákna uživatelům obytných & rodinných domů obce Oplocany.-
<br> - Přístupový bod pasivní Optické sítě,který je předmětem územního řízení Městského úřadu Kojetín,bude umístěn v katastru obce Polkovice a z toto přístupového bodu bude provedena instalace HDPE trubky o průměru 33 mm.Tato HDPE trubka bude mimo zastavěné části obce Oplocany uložena v souběhu sbudovaným kanalizačním tlakovým vedením a z jihu bude přicházet až k rozvaděči u domu č.p.4 <.>
<br> - Nově vzniklá trasa Optického vlákna bude mít 6 100 m bez uživatelských přípojek <.>
<br> Odbor výstavby,životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Tovačově,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle 5 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná st...

Načteno

edesky.cz/d/4482622

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz