« Najít podobné dokumenty

Obec Bystrovany - Usnesení veřejnou vyhláškou "Hodolany-Červenka, rekonstrukce V 685/686, SO-03 NPT" (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystrovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení.pdf [0,42 MB]
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
Spisový znak – 328,skartační znak/skart.lhůta – A/20
<br> Č.j.SMOL/048768/2021/OS/US/Fil V Olomouci 17.2.2021
<br> Spisová značka: S-SMOL/027985/2020/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXX XXXXXXX,dveře č.X.XX
<br> Telefon: 588488216
<br> E-mail: eva.filkova@olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> USNESENÍ
veřejnou vyhláškou
<br>
<br>
Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení územně správní (dále jen stavební úřad),jako
<br> příslušný správní orgán dle §13 odst.1) písm.c) a § 84 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a na základě stanovení
Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 22.8.2017 č.j.KUOK 85258/2017 dle ust.§ 131 odst.4
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v řízení o
<br> žádosti žadatele: ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČ: 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02
<br> Děčín 2,v zastoupení: ENPRO Energo s.r.o <.>,IČ: 28628250,Sokolská 137/45,Valašské Meziříčí <,>
<br> 757 01 Valašské Meziříčí 1,o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hodolany-Červenka <,>
<br> rekonstrukce V 685/686,SO-03 NPT“,rozhodl takto:
<br>
<br>
<br> I <.>
Podle ust.§ 32 odst.2 písm.d) a odst.4 a 5 správního řádu
<br>
<br>
<br> se účastníkům řízení podle ust.§ 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona,kterými jsou vlastníci
<br> dotčených pozemků,jakožto osobám,které jsou na uvedené adrese neznámé (osoby neznámého
<br> pobytu),za účelem jejich zastupování v řízení o umístění stavby „Hodolany-Červenka <,>
<br> rekonstrukce V 685/686,SO-03 NPT“
<br>
<br>  XXXXXXXX XXXXXX,Wijnandsradestraat XX,XXXX HR Arnhem,Nizozemsko (pozemek par.č <.>
1125/63,907/31,k.ú.Chválkovice)
<br>  XXXXX XXXXXXXX,Chválkovická XXX/XX,Chválkovice,XXX XX Olomouc X (...
Priloha_2[3].pdf [2,71 MB]

Načteno

edesky.cz/d/4482570

Meta

Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystrovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz