« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - rodinný dům, Cvikov II, č.p. 371, na pozemku parc.č. St. 537, pozemek parc.č. 714 (zahrada), LV 242, v k.ú. Cvikov, obec Cvikov, okr. Česká Lípa HOM-77108/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rodinný dům, Cvikov II, č.p. 371, na pozemku parc.č. St. 537, pozemek parc.č. 714 (zahrada), LV 242, v k.ú. Cvikov, obec Cvikov, okr. Česká Lípa HOM-77108/2021
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 14963/18-124
v.s.oprávněný: 4066004567
<br> č.j.oprávněný: CET243651
<br>
U S N E S E N Í
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 9,č.j.78 EXE
6770/2018 - 13,ze dne 02.11.2018 <,>
proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Sokolovská XX/XXX,XXXXX,Praha,nar.28.01.1969,IČ
<br> 12580678,zast.obecným zmocněncem XXXXXX XXXXXXXXX,Bc.<,>
Vysočanská XXX/XX,XXXXX,Praha,nar.20.01.1996
<br> na návrh oprávněného: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,bd Hausmann 1,75009 Paříž,Francie
jednající BNP Paribas Personal Finance SA,Karla Engliše 5/3208,15000 <,>
Praha 5,IČ 03814742,zast.JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,advokátka <,>
Voršilská 130/10,11000,Praha 1
<br> pro 47 560,22 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
<br> o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
I <.>
První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 21.04.2021 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: ...

Načteno

edesky.cz/d/4482549

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz