« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - správce / správkyně poplatků v odboru daní, poplatků a cen PER-77109/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

správce / správkyně poplatků v odboru daní, poplatků a cen PER-77109/2021
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 18.února 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> správce / správkyně poplatků
<br> v odboru daní,poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0060)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: správce / správkyně poplatků,s místem výkonu práce Praha,v platové
<br> třídě1) 9
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Zajišťování agendy fází daňového řízení,zejména:
<br>  vyhotovování rozhodnutí o registraci plátce,úhradě poplatku,úroků z prodlení
<br>  rozhodování o odvolání podle daňového řádu
<br>  vymáhání nedoplatků daňovou exekucí včetně vydávání exekučních příkazů <.>
Zajišťování agendy správy poplatku za komunální odpad,zejména:
<br>  registrace a evidence plátců a poplatníků poplatku za komunální odpad v IS PKO
<br>  vytváření předpisů poplatku za komunální odpad,provádění kontroly platební morálky
<br>  reklamační řízení týkající se svozu komunálního odpadu se svozovými společnostmi <,>
<br>  vyřizování žádostí o vrácení přeplatků,vyhotovování platebních výměrů,vymáhání
nedoplatků daňovou exekucí včetně vydávání exekučních příkazů,vyřizování žádostí o
<br> povolení splátek
<br>  provádění místního šetření
<br>  zpracovává předkládací zprávy k odvoláním postupovaným odvolacímu orgánu <.>
Evidence a archivace dokumentů v elektronické spisové službě <.>
<br> Výkon funkce pověřené/ho hlavní/ho účetní/ho v rámci vnitřního kontrolního systému <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předpokla...

Načteno

edesky.cz/d/4482546

Meta

Dražební vyhláška   Nabídka zaměstnání   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz