« Najít podobné dokumenty

Město Nýřany - Veřejná vyhláška „Všeruby - náměstí, rekonstrukce silnic III/205 1, III/204 5h a MK“, umístěné v obci Všeruby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nýřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (454.07 kB)
Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň,Klatovská 200a Plzeň
<br> adresa pro doručování: Americká 39,304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY
<br> IČ: 00258199 BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany,č.ú.27-9186490247/0100 - výdaj.účet
DIČ: CZ00258199 č.ú.27-9186450237/0100 - příjm.účet
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN: -
ZE DNE: 16.9.2020
VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 611 119
E-MAIL: Pavla.Fronkova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/28054/2020
DATUM: 22.2.2021
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> (DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
<br> Městský úřad Nýřany,odbor dopravy jako silniční správní úřad (orgán,SSÚ,SSO) a speciální stavební úřad
příslušný podle ust.§ 40 odst.1 a odst.4 písm.a),ust.§ 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích,v platném znění (PK,ZPK),a ust.§ 15 odst.1 zák.č.183/2006 Sb.o územním plánování a
stavebním řádu,v platném znění (stavební zákon,SZ),v řízení o žádosti ze dne 16.9.2020 stavebníka
(investor,žadatel):
<br> Město Všeruby,IČ: 00258512,čp.2,330 16,a Plzeňský kraj,prostřednictvím příspěvkové organizace (p.o.):
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,p.o <.>,(SÚSPK p.o.) IČ: 72053119,Koterovská 462/162,326 00
Plzeň,okres Plzeň-sever (P-S) – oba stavebníci v zastoupení právnickou osobou: Boula IPK s.r.o <.>,IČ:
28035461,Goldscheiderova 2925/3,301 00 Plzeň <,>
<br> podle ust.§ 110 stavebního zákona,o vydání stavebního povolení (SP) podle projektové dokumentace (PD) ze
souboru stavebních objektů (SO) stavby:
<br>
„Všeruby - náměstí,rekonstrukce silnic III/205 1,III/204 5h a MK“ <,>
(okolí kostela,městského úřadu a dalších služeb a občanské vybavenosti,vč.úprav parkovacích ploch,chodníků <,>
<br> dopravního ostrůvku,autobusové zastávky-AZ)
<br> v úseku v celkové délce cca 677 m rozděleném takto:
<br> 1.úsek – III/205 1,sm.Čerňovice-Žilov a napojení na I/20; dl.cca 234 m (stanič.v PD 233,67,00 m)
2.úsek – III/204 5h,sm.Zahrádka; dl.cca 51 m (stanič.v PD 50,18 m)
3.úsek – obslužná P...
OD-Fro/28054/2020-VV-TAJ (373.47 kB)
Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň,Klatovská 200a Plzeň
<br> adresa pro doručování: Americká 39,304 66 Plzeň
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> IČ: 00258199 BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany,č.ú.27-9186490247/0100 - výdaj.účet
DIČ: CZ00258199 č.ú.27-9186450237/0100 - příjm.účet
<br>
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXX NAŠE ČJ.: OD-Fro/XXXXX/XXXX-VV-TAJ
<br> TEL.: 377 611 118 DATUM: 22.2.2021
<br> FAX: 377 611 119
<br> E-MAIL: Pavla.Fronkova@nyrany.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
<br> DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Městský úřad Nýřany,odbor dopravy (MÚ Nýřany,OD),jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad
<br> příslušný podle ust.§ 40 odst.1 a odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích (PK,ZPK) <,>
<br> v platném znění,a ust.§ 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon,SZ),v platném znění <,>
<br> oznamuje účastníkům řízení
<br> (vlastníci sousedních pozemků,staveb,jiný oprávněný)
<br> v souladu s ustanovením § 25 odst.1-3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (SŘ),v platném znění <,>
<br> možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Oznámení zahájení řízení o povolení stavby: „Všeruby - náměstí,rekonstrukce silnic III/205 1,III/204 5h a MK“ <,>
umístěné v obci Všeruby,k.ú.Všeruby u Plzně,zejm.na p.p.č.: 1946/3,2231,168/1,1946/44,2230/1,1946/10,1972/22 <,>
<br> 1972/31,1946/7,1946/1,1972/11,1946/38,1946/35,1946/20,2207,2184,1946/42,1972/35,1989/21,1972/39,1989/23 <,>
<br> 1972/37,1989/24,1972/34,st.61,st.58,st.50/3,212/115,1946/47,1972/20,1946/41,1972/33,1946/11,1972/38 <,>
<br> 1989/22,1946/40,st.169,st.160,st.43/1,2211/2,2211/3,st.159,st.158/4,2222,st.158/1,st.65/2,st.63/6,st.88,st.166 <,>
<br> st.41,st.44/1,st.156,st.161,st.17,kde dalšími účastníky řízení jsou oprávnění podle ust.§ 109 stavebního zákona,vč <.>
<br> sousedních p.p.č <.>,zejm.: 167/2,2211/1,145/3,st.49/1,st.50/1,st.50/2,st.55/1,2186/3,212/69,212/115,2233/3,2233/1 <,>
<br> 167/3,167/2,st.66/1,2258...

Načteno

edesky.cz/d/4482457

Meta

Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nýřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz