« Najít podobné dokumenty

Město Měčín - Veřejná vyhláška Oplocení - Farma Nedanice změna č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Měčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vvoploceni nedanice.pdf (1.29 MB)
MěStSký úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59
<br> Spis.zn.: OVÚP/1012/21/Ka Č.j.: OVÚP/1287/21/Ka Vyřizuje:: |.Kamenová
<br> Tel.: 376 347 323
<br> E-mail: ikamenova©mukt.cz Datum: 12.02.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO Říchí
<br> Agrosan s.r.o <.>,IČO 04203747,Makov 10,Předslav,339 01 Klatovy 1
<br> ""
<br> (dále jen zadatel") podal dne 01.02.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Oplocení- Farma Nedanice (chov zvířat + zvěře)
<br> změna č.4
<br> změna územního rozhodnutí č.j.OVÚP/2688/17/Ka ze dne 21.04.2017 ve spisu zn.OVÚP/1044/17/Ka (1.změna byla vydána dne 17.10.2018 pod č.j.OVÚP/7280/18/Ka ve spisu zn.0VÚP/6353/18/Ka)
<br> (2.změna byla vydána dne 14.12.2018 pod č.j.0VÚP/8864/18/Ka ve spisu zn.OVÚP/7846/18/Ka)
<br> (3.změna byla vydána dne 102122019 pod č.j.OVÚP/8601/19/Ka ve spisu zn.OVÚP/7075/19/Ka)
<br> celkově na pozemcích parc.č.1046/1,1046/12,1046/18,1046/19,1050/1,1050/4,1050/7,1050/13 vkatastrálním území Nedanice,parc.č.730,732,733/1,782/3,785,789,795/1 v katastrálním území Petrovice u Měčína,st.p.54/3,parc.č.221/14,221/15,221/28,223,224/1,226/10,227/2,227/3,227/7,235/2,235/3,239,240,242/1,247/10,248,250/7,281/10,304/6,307/1,307/2,312,314,315 v katastrálním území Makov u Předslaví <.>
<br> Z toho nově jsou oplocený pozemky: parc.č.1046/1,1046/12,1046/18,1046/19 v katastrálním území Nedanice,parc.č.730,732,733/1 v katastrálním území Petrovice u Měčína,parc.č.242/1,281/10,307/1,312 v katastrálním území Makov u Předslaví <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Změna obsahuje:
<br> a) změnu rozsahu oplocení původní oplocené plochy — nyní nazvané jako „Hlavní část — Farma Nedanice“ - v souvislosti se zvýšením počtu zájmových pozemků a scelením pozemků v katastrálních územích Nedanice,Petrovice u Měčína a Makov u Předslavi
<br> ad.a) změna se týká rozšíření oplocení pozemků pro chov lesní zvěře a oplocení pro chov hospodářských zvířat - celková plo...

Načteno

edesky.cz/d/4482378

Meta

Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Měčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz