« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Exekutorský úřad - Mgr. Jaroslav Homola

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad - Mgr. Jaroslav Homola
MCR JA OSLAV [*]OMOLA IČ: 62096052 e—mail: exekutorský.urad([Qbrno-mesto.cz
<br> SOUDNÍ lžXF—KLI'IOR FXFKUTOKSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO datová schránka: etag8hb el.podatelna: podatelna.eu((Qbrno—mesto.cz se sídlem Hlinky 42/106,603 00 Brno tel.: +420 543 237 149 internet: www.urad.exekutorskycz A _
<br> © (.030 E —106,54l20=20_rř9717€ě„„,„„.<.> „___„.81099858 Urad rnestsgíahgasjtáánesta Brna
<br> Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> O __1 a 1 a muzu 23:21,EXEKUČNÍ PŘÍKAZ,9.3.T___„___Q_/\fl£2_3:_„jžf' K PROVEDENI EXEKUCE PRODEJEM MOVITYCH lupa:
<br> D
<br> Povinný a manžel povinného: 1.XXXXXXXX XXXXX,č.p.XXX,XXX XX Voznice,RC: 921022/0019
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost: 10 139,00 Kč (pohledávka navýšená o pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného ke dni vydání exekučního příkazu)
<br> Oprávněný: 1.Statutární město Brno,Městská část Brno — jih,v Mariánské náměstí 152/13,617 00 Brno — Komárov,IC: 44992785
<br> zast.JUDr.Davjd Vostrejž,advokát,Vrchlického sad 1893/3,602 00 Brno — Cerná Pole,IC: 06239111
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Příbrami dne 15.1.2021 pod č.j.9 EXE 120/2021— 16
<br> Exekuční titul: rozhodnutí sp.zn.MCBJIH/00360/2019/Sta,který vydal Statutární město Brno,ÚMČ Brno—jih,Komise pro projednávání přestupků dne 10.1.2019
<br> D—l <.>
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXX rozhodl o provedení exekuce prodejem movitých věcí k vymožení pohledávky oprávněného.Exekuce bude provedena prodejem všech podle zákona postižitelných věcí povinného a spoluvlastnického podílu povinného na movitých věcech,včetně věcí ve společném jmění povinného a manžela (manželky) povinného.Exekuce prodejem movité věci,k jejímuž využití slouží věc v přídatném spoluvlastnictví,se vztahuje i na podíl na této věci v přídatném spoluvlastnictví <.>
<br> II.Povinnému se zakazuje,aby nakládal s věcmi pojatými do soupisu <.>
<br> III.Povinnému se ukládá,aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil,zda věc nabyl jako subst...

Načteno

edesky.cz/d/4481937

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz