« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - Rada / Odborný rada v oddělení dokumentace Katastrálního pracoviště Jičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada / Odborný rada v oddělení dokumentace Katastrálního pracoviště Jičín
1
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo rada / XXXXXXX XXXX v oddělení dokumentace
<br> Katastrálního pracoviště Jičín
<br>
<br>
<br> Čj.: KÚ-00319/2021-660-2050
<br> Hradec Králové 26.1.2021
<br>
<br>
<br> Ředitel Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,jako služební orgán příslušný podle
<br> § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný
<br> XXXX v oddělení dokumentace Katastrálního pracoviště Jičín v oboru služby XX.Zeměměřictví
<br> a katastr nemovitostí <.>
<br> Místem výkonu služby je Jičín <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15.3.2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br>  Zpracování projektu pro obnovu katastrálního operátu a výběr a zpracování podkladů
<br> využitelných pro obnovu <.>
<br>  Zpracování technické zprávy včetně rozborů přesnosti <.>
<br>  Práce při údržbě a budování ostatních bodů podrobných polohových bodových polí <.>
<br>  Zjišťování hranic pro obnovu operátu novým mapováním,spolupráce s ostatními
<br> orgány veřejné moci <.>
<br>  Zpracování výsledků zjišťování hranic <.>
<br>  Měřické práce v terénu pro obnovu operátu novým mapováním <.>
<br>  Zpracování výsledků měření a tvorba výkresu DKM a obnova popisných informací
<br> při obnově operátu novým mapováním <.>
<br>  Řízení o námitkách <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo
<br> žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 19.2.2021 <,>
<br> tj.v této lhůtě
<br>  zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<...

Načteno

edesky.cz/d/4426720

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz