« Najít podobné dokumenty

Český úřad zeměměřický a katastrální - Geograf/ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Český úřad zeměměřický a katastrální.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Geograf/ka
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA
<br>
<br> Geograf/ka
<br>
<br> kód správní činnosti 2.62.09 <,>
<br>
<br>
<br> Č.j.: ZÚ-00374/2021-12010
<br> Datum: 25.ledna 2021
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,CSc,ředitel Zeměměřického úřadu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst <.>
<br> 1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Geograf/ka v oboru služby „Zeměměřictví a katastr
<br> nemovitostí“ <.>
<br>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1.dubna 2021 nebo jiný termín
<br> dle dohody <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy,EXT ID služebního místa
<br> 90000325 <.>
<br>
<br> Náplň činnosti na služebním místě:
<br>  Aktualizace Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED®) především vyhodnocením dat
<br> dálkového průzkumu Země,šetřením vybraných informací u místních orgánů veřejné správy
<br> a topografickým šetřením změn v terénu <.>
<br>  Provádění aktualizace technologickými nástroji APV ZABAGED,MicroStation V8,TopoL
<br> Mobile <.>
<br>  Aktivní řidičský průkaz typu B <.>
<br>
<br>
<br> Nabízíme:
<br>  5 týdnů dovolené <,>
<br>  5 dnů indispozičního volna <,>
<br>  FKSP (penzijní připojištění,životní pojištění aj.) <,>
<br>  stravování v závodní jídelně s příspěvkem organizace z FKSP <,>
<br>  možnost ubytování v zařízení úřadu <,>
<br>  pružná pracovní doba <,>
<br>  možnost osobního rozvoje v zájmu organizace <,>
<br>  práce v příjemném kolektivu <.>
<br>
<br>
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále
<br> jen „žádost“) podané ve lhůtě do 28.února 2021,tj.v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu
<br> prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adr...

Načteno

edesky.cz/d/4426719

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Český úřad zeměměřický a katastrální      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz