« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - "Odstranění rodinného domu č.p. 518/1b včetně objektu garáže a bývalé prádelny a přípojek IS", Praha, Chodov č.p. 518, Benkova 1b STR-76308/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

"Odstranění rodinného domu č.p. 518/1b včetně objektu garáže a bývalé prádelny a přípojek IS", Praha, Chodov č.p. 518, Benkova 1b STR-76308/2021
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/5 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 21795/2021 Počet listů/příloh: 3/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1341887/2020/STR 7.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podal
<br> XXXXX XXXX,nar.X.X.XXXX,Benkova 940/12,Praha 4-Chodov,149 00 Praha 415
<br> (dále jen "odvolatel") proti rozhodnutí,které vydal k žádosti BRG XXX s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,U
<br> Nemocnice 430,Kolín III,280 02 Kolín 2,kterou zastupuje VPÚ DECO PRAHA a.s <.>,IČO
<br> 60193280,Podbabská 1014/20,160 00 Praha 6-Bubeneč Úřad městské části Praha 11,odbor
<br> výstavby (dále jen "stavební úřad") pod č.j.MCP11/20/018942/OV/Hyn,spis.zn <.>
<br> OV/18/043634/Hyn ze dne 8.6.2020,jehož předmětem je
<br> povolení odstranění stavby nazvané "Odstranění rodinného domu č.p.518/1b včetně
<br> objektu garáže a bývalé prádelny a přípojek inženýrských sítí",Praha,Chodov č.p.518 <,>
<br> Benkova 1b <,>
<br>
<br> na pozemcích parc.č.174,176 v katastrálním území Chodov,rozhodl dle § 90 odst.5 správního
<br> řádu takto:
<br> Odvolání,které XXXXX XXXXX XXXX,zamítá a rozhodnutí č.j.: MCPXX/XX/XXXXXX/OV/Hyn <,>
<br> spis.zn.: OV/18/043634/Hyn ze dne 8.6.2020 potvrzuje <.>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPFBDRGS*
*MHMPXPFBDRGS*
<br>
<br> 2/ 5 Č.j.MHMP 21795/2021
<br> Účastníci řízení dle ust.§ 27 odst.1 správ...

Načteno

edesky.cz/d/4406444

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz