« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 137256/2020, ze dne 10. 12. 2020, (DIONISIE DROGOMAN, PRAHA 1) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 2356/2021 SLU-76318/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 137256/2020, ze dne 10. 12. 2020, (DIONISIE DROGOMAN, PRAHA 1) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 2356/2021 SLU-76318/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Korunní 98,101 00 Praha 10
<br> Č.j.: MPPH 2356/2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Hlavní město Praha,Městská policie hlavního města Prahy (dále jen „správní orgán“) <,>
rozhodl podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),ve věci opravy zřejmé nesprávnosti rozhodnutí ze dne 28.8.2020,jehož
účastníkem byl pan DIONISIE DROGOMAN,nar.: 22.2.1995,adresa místa pobytu
PŠTROSSOVA 201/1,110 00 PRAHA 1 (dále jen „účastník“).Předmětné opravné
rozhodnutí (vedené pod č.j.: MPPH 137256/2020) se správnímu orgánu prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého pobytu účastníka nepodařilo doručit.Tuto
písemnost nelze z důvodu obsahu citlivých osobních údajů na úřední desce zveřejnit.Proto
v souladu s ustanovením § 25 odst.1 a 2 správního řádu správní orgán
<br>
oznamuje možnost převzetí písemnosti:
<br>
č.j.: MPPH 137256/2020,ze dne 10.12.2020
<br>
na adresu účastníka:
<br>
DIONISIE DROGOMAN
PŠTROSSOVA 201/1
<br> 110 00 PRAHA 1
<br>
Účastník má možnost si písemnost převzít na adrese Městská policie hl.m.Prahy,Korunní
98/2456,101 00 Praha 10,4.patro,č.dveří 411 v pracovní dny v 8:00 – 11:00 hod.a 13:00 –
16:00 hod <.>,po předložení dokladu totožnosti <.>
<br> Veřejná vyhláška je v souladu s § 25 odst.2 a § 26 odst.1 správního řádu vyvěšena na úřední
desce Magistrátu hl.m.Prahy na dobu 15 kalendářních dnů <.>
<br>
V případě nevyzvednutí písemnosti se patnáctý den po vyvěšení považuje za den
doručení <.>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
právní oddělení MP hl.m.Prahy
tel.: 222 025 231
e-mail: lovecky.prav@mppraha.cz
<br> Za správnost: XXXXX XXXXXXXXX
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4406437

Meta

Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz