« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - garáž, č. 195/34, Demoradice, č.p. 195, na pozemku parc.č. St. 916, podíl 1/56 na společných částech domu a pozemku, LV 4164 a LV4109, v k.ú. Přísečná-Demoradice, obec Český Krumluv HOM-76329/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

garáž, č. 195/34, Demoradice, č.p. 195, na pozemku parc.č. St. 916, podíl 1/56 na společných částech domu a pozemku, LV 4164 a LV4109, v k.ú. Přísečná-Demoradice, obec Český Krumluv HOM-76329/2021
JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Potoční 1094,73801 Frýdek-Místek
<br>
<br>
ID datové schránky: 94dniqp,email: podatelna@exekutorskyurad.net,http://www.exekutorskyurad.net
tel.558438091,fax 558111092,IČ 72064412,zapsán u EK ČR pod ev.č.143
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> Linka: provolba XX
<br>
Sp.zn.143 EX 00300/20-061
<br> biedrawa@exekutorskyurad.net
<br>
<br> Usnesení
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Potoční 1094,PSČ 738 01 <,>
<br> který vede exekuční řízení (pod sp.zn.143 EX 00300/20),na základě pověření exekučního soudu: Obvodního soudu pro Prahu 6,ze dne 12.6 <.>
<br> 2020,č.j.38 EXE 792/2020-28 přičemž exekuce je vedena podle exekučního titulu: rozsudku č.j.4 To 252/2019-371,který vydal Krajský soud
<br> v Ostravě dne 6.11.2019 v právní věci
<br>
<br> oprávněného: RNDr.XXXXXXX XXXXXXXX Ph.D <.>,nar.XX.XX.1951,Korunní čp.974 / čo.74,709 00 Ostrava - Mariánské Hory <,>
<br> zast.JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXX,advokát,Živičná čp.XXXX / čo.9,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava <,>
<br>
<br> k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 40 000,00 Kč,včetně nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů exekuce
<br>
<br> proti povinné: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Eliášova čp.467 / čo.28,160 00 Praha - Bubeneč <,>
<br>
<br>
ve věci prodeje nemovitých věcí povinné
<br>
<br>
<br> vydává tuto
<br> dražební vyhlášku
- elektronická dražba -
<br>
<br>
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br>
www.okdrazby.cz
<br>
<br>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 10.02.2021 v 09:30 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit a zvyšovat podání) <.>
<br>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.02.2021 v 10:00 hod.Dražba se však se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst <.>
<br> 5 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen ...

Načteno

edesky.cz/d/4406415

Meta

Dražební vyhláška   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz