« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - movité věci: prsten vel. 55 (3 ks); prsten vel. 56; hodinky (2 ks) HOM-76375/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

movité věci: prsten vel. 55 (3 ks); prsten vel. 56; hodinky (2 ks) HOM-76375/2021
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne 04.01.2021 Vyhotovil: Bc.XXXX XXXXXXX
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XX
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.09.2016 pověřen provedením
exekuce Obvodním soudem pro Prahu 8 k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: výkaz
nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pod č.j.FPVZ/ŠI/VN/2014_KZ/052958/4
dne 12.11.2015,pro oprávněného:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,IČ 47672234,se sídlem Jeremenkova 161/11,703 00 Ostrava,právně zast.:
JUDr.XXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Kaprova XX/XX,XXX XX Praha <,>
proti povinnému:
XXXXX XXXX s.r.o <.>,IČ XXXXXXXX,se sídlem Sokolovská 351/25,186 00 Praha-Karlín <,>
ve výši 64.903,- Kč s příslušenstvím a náklady exekuce <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se dražební jednání (dražba),které se uskuteční dne 09.02.2021 v 12.00 hodin,elektronicky
prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:
<br> www.okdrazby.cz <.>
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 09.02.2021 v 13.00 hodin.Dražba se však bude
konat,dokud dražitelé budou činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé
stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se
opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou movité věci:
<br> Položka
číslo
<br> Počet
kusů
<br> Popis věci Rozhodná
XXXX v Kč
<br> Nejnižší
podání v Kč
<br> Dražena s...

Načteno

edesky.cz/d/4406377

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz