« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Slavičín
Výpis usnesení ZMS č.XV <.>,16.12.2020 1 / 6
<br>
<br> Zastupitelstvo města Slavičín
<br>
<br>
<br> 1.Rozpočtová opatření
<br> Usnesení č.XV/1/2020
<br> Zastupitelstvo města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> rozpočtové opatření č.21/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši
58 000 Kč určené k úhradě věcných a mzdových výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce
mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního a
informačního střediska HZS kraje <.>
<br> rozpočtové opatření č.22/2020/ZMS – přijetí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 46
000 Kč určené na realizaci projektu „Slavičín – portál a schodiště Horákovy vily“ <.>
<br> rozpočtové opatření č.23/2020/ZMS – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva
zemědělství ve výši 2 576 000 Kč určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok
2019 <.>
<br> rozpočtové opatření č.24/2020/ZMS – chodníky a místní komunikace – navýšení rozpočtované částky
o 350 000 Kč přesunem finančních prostředků v rámci stávajícího rozpočtu <.>
<br> rozpočtové opatření č.25/2020/ZMS – akce „Rekonstrukce hygienického zařízení Divnice čp.30“–
navýšení rozpočtované částky o 280 000 Kč z důvodu realizace dodatečných stavebních prací <.>
<br>
Hlasování: pro 18; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 3 (Čechmánek,Zemčík,Zvonek)
<br>
Anotace: Rozpočtová opatření jsou zveřejňována na internetových stránkách města na adrese:
http://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta.html
<br>
<br>
<br> 2.Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2021
<br> Usnesení č.XV/2/2020
<br> Zastupitelstvo města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> a) v souladu s § 84 odst.2 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
rozpočet města Slavičín na rok 2021 jako schodkový takto:
<br>
<br>
<br>
VÝPIS USNESENÍ
XV.zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 16.12.2020
<br>
<br>
Zveřejněna je upravená verze usnese...

Načteno

edesky.cz/d/4406320

Meta

Rozpočet   Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz