« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Výpis usnesení 78. schůze Rady města Slavičín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení 78. schůze Rady města Slavičín
Výpis usnesení RMS č.78,08.12.2020 1 / 11
<br>
<br> Rada města Slavičín
<br>
<br>
1.Rozpočtová opatření
<br> Usnesení č.78/0852/20
<br> Rada města Slavičín
<br> s c h v a l u j e
<br> rozpočtové opatření č.51/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva práce a
sociálních věcí ve výši 16 000 Kč určené na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních
pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s COVID_19 <.>
<br> rozpočtové opatření č.52/2020/RMS – přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva financí ve
výši 13 000 Kč určené pro jednotlivé obce s působností obecného stavebního úřadu na výdaje
související se sčítáním lidu,domů a bytů v roce 2021 <.>
<br> rozpočtové opatření č.53/2020/RMS – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva
zemědělství ve výši 129 000 Kč určeného na výdaje související s obnovou,zajištěním a výchovou
lesních porostů <.>
<br> rozpočtové opatření č.54/2020/RMS – přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva
zemědělství ve výši 184 000 Kč určeného na výdaje související s ekologickou a k přírodě šetrnou
technologií při hospodaření v lesích <.>
<br> rozpočtové opatření č.55/2020/RMS – volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů
– navýšení celkových výdajů na zajištění voleb o 11 000 Kč nad rámec výše přijaté dotace <.>
<br> rozpočtové opatření č.56/2020/RMS – akce „Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí“ –
přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace ve výši 709 000 Kč
z důvodu předfinancování akce.Oproti původním předpokladům bude neinvestiční dotace z rozpočtu
Ministerstva životního prostředí určená na realizaci projektu ve výši 709 000 Kč uhrazena na účet města
až v průběhu roku 2021 <.>
<br> rozpočtové opatření č.57/2020/RMS – akce „Slavičín – venkovní úpravy přírodní zahrady DDM“ –
přesun prostředků rozpočtové rezervy na projekty v případě schválení dotace ve výši 308 000 Kč
z důvodu předfinancování akce.Oproti původním předpokladům bu...

Načteno

edesky.cz/d/4406314

Meta

Volby   Pronájem   Dražební vyhláška   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz