« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 16/2021 - Oznámení zahájení územního řízení bez jednání - dělení a scelování pozemků v k. ú. Bělov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16/2021 - Oznámení zahájení územního řízení bez jednání - dělení a scelování pozemků v k. ú. Bělov
Č.j.SÚ/1240/2021/TKA
Strana 1 (celkem 4)
<br>
<br>
Městský úřad Otrokovice e-mail: radnice@muotrokovice.cz web: www.otrokovice.cz
<br> nám.3.května 1340 ústředna: 577 680 111 IČ: 00284301
<br> 765 02 OTROKOVICE fax: 577 933 369 ID datové schránky: jfrb7zs
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> odbor stavební úřad
<br>
<br> VAŠE ZNAČKA:
<br>
dle rozdělovníku
<br> ČÍSLO JEDNACÍ: SÚ/1240/2021/TKA
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/7806/2020/KRN
<br> OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: tkadlecova@muotrokovice.cz
<br> DATUM: 12.01.2021
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> BEZ JEDNÁNÍ
<br>
<br>
<br> Dne 07.10.2020 podalo Povodí Moravy,s.p <.>,IČO 70890013,Dřevařská 932,Veveří,602 00 Brno 2,žádost
na vydání územního rozhodnutí o:
<br>
<br> "dělení a scelování pozemků"
<br>
<br> na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha),571/20 (vodní plocha),807 (ostatní plocha) <,>
859 (ostatní plocha),864 (ostatní plocha),920 (ostatní plocha),921 (vodní plocha),922 (ostatní plocha) <,>
1596 (vodní plocha),1597 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Žádost byla doplněna dne 12.01.2021 <.>
<br>
<br> Popis dělení a scelování pozemků v k.ú.Bělov dle geometrického plánu číslo 798-48/2019 ze dne
18.05.2020,který vyhotovila Ing.Michaela Blatná:
<br> ‒ z pozemku pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha) se odděluje díl „c“ o výměře 65 m2 <,>
<br> ‒ z pozemku pozemková parcela 864 (ostatní plocha) se odděluje díl „d“ o výměře 30 m2 <,>
<br> ‒ pozemek pozemková parcela 922 (ostatní plocha) se rozděluje na díl „a“ o výměře 12150 m2 a díl „b“
o výměře 3505 m2 <,>
<br> ‒ z pozemku pozemková parcela 571/20 (vodní plocha) se odděluje díl „l“ o výměře 51414 m2 a díl
„k+p“ o výměře 835 m2 <,>
<br> ‒ pozemek pozemková parcela 807 (ostatní plocha) se rozděluje na díl „j“ o výměře 3258 m2 a díl „i“ o
výměře 1810 m2 <,>
<br> ‒ z pozemku pozemková parcela 571/20 (vodní plocha...

Načteno

edesky.cz/d/4406310

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz