« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Usnesení o nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

002579.pdf
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXX,IČ: XXX XX XXX,se sídlem Exekutorský
<br> find/9% Ý/WZ/ ?íř/ 21/047
<br> č.j.015 EX 421120 -85
<br> USNESENÍ 0 nařízení dražebního jednání o prodeji movitých věcí
<br> ve smyslu ustanovení š 328b,& násl.zákona č.99/1963 Sb <.>
<br> DRAŽEBNÍROK
<br> úřad Beroun,Palackého čp.31/2,Beroun
<br> | <.>,nařizuje dražebníjednání v rámci exekučního řízení na peněžité plnění
<br> proti povinnému:
<br> na návrh oprávněného:
<br> 1/ Goldsirio s.r.o <.>,se sídlem Velešínská č.p.659,Praha,IČ: 27205380,práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXX,advokát,se sídlem Wenzigova XXXX/X,PRAHA X,PSČ: 120 00,IČ: 63834618;
<br> 2/ Ciro Pistillo,bytem Meduňková 600/30,Praha-Kolovraty,dat.nar.: 28.05.1960,práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXX,advokát,se sídlem Wenzigova XXXXXX,PRAHA X,PSČ: 120 00,IČ: 63834618;
<br> 3/ XXXX XXXXXXXX,bytem Meduňková XXX/XX,Praha-Kolovraty,dat.nar.: 20.04.1961,práv.zast.advokátem JUDr.XXXXXX XXXXX,advokát,se sídlem Wenzigova XXXX/X,PRAHA X,PSČ: 120 00,IČ: 63834618
<br> 1/ Ing.XXXXXXX XXXX,bytem Tymiánová XXX/XX,Praha-Kolovraty,dat.nar.: 03.05.1944,práv.zast.advokátem Mgr.VÍT BAVOR,advokát,ev.č.13358,se sídlem Novomlýnské 1238/3,Praha |,PSČ: 110 00,IČ: 71446575: 2/ Ing.XXXXXXXX XXXX,bytem Tymiánová XXX/XX,Praha-Kolovraty,dat.nar.: 05.08.1944,práv.zast.advokátem Mgr.VÍT BAVOR,advokát,ev.č.13358,se sídlem Novomlýnská 1238/3,Praha |,PSČ: 110 00,IČ: 71446575
<br> Pro pohledávku ve výši 14 585 440,- Kč s příslušenstvím
<br> pověřeného vedením exekuce Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 03.09.2020 č.j.54 EXE 2769/2020—22,doložka provedení exekuce nastala dne 17.10.2020.O provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného rozhodl soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXX exekučním příkazem č.j.XXX EX XXX/XXXX-XX ze dne 20.10.2020 <.>
<br> Dražba movitých věcí uvedených ve výroku ".se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.exdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 17.2.2021 v 9:00 hod (od tohoto okamžiku mo...

Načteno

edesky.cz/d/4406291

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz