« Najít podobné dokumenty

Město Brno - EX 10011/20-19 EXESD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

201001119.pdf
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou tel.: XXX 565 042
adresa: Kpt.Jaroše 256,Velká Bíteš,PSČ: 595 01 e-mail: podatelna@exekutorracek.cz
<br> datová schránka: q6tpk4r
internetové stránky: www.exekutorracek.cz
<br> č.j.179 DC 10011/20-18
Ev.č.opr.58 D 2126/2012
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou,se sídlem Kpt.Jaroše 256,595 01 Velká
Bíteš,pověřený v rámci dědického řízení vedeného Městským soudem v Brně pod sp.zn.60 D 908/2013 (na základě
Smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 11.8.2020) soudním komisařem Mgr.Pavlem Vrbou,notářem se sídlem
Štefánikova 131/61,Brno,PSČ: 612 00,IČ: 75122154,provedením zpeněžení majetku zůstavitele: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX <,>
bytem Podolská XX,Brno-Město,RČ:,zemřelé dne 28.7.2012,v dražbě,vydává toto
<br> U S N E S E N Í
O N A Ř Í Z E N Í D R A Ž E B N Í H O J E D N Á N Í
<br> I.Nařizuje se dražba,která se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
dražebního serveru: http://drazby.exekutorracek.cz/
Zahájení elektronického dražebního jednání je stanovené na 24.02.2021 v 10.00 hodin,kdy od tohoto okamžiku mohou
registrovaní dražitelé činit podání <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 24.02.2021 v 11.00 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání <.>
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a
neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep.Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno
podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání.Je-li v této lhůtě učiněno vyšší
podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno vyšší podání,elektronická dražba se tím končí.Bezprostředně po ukončení dražby Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní
exekutor Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou udělí příklep dražiteli,kter...

Načteno

edesky.cz/d/4406269

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz