« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Dražební vyhláška č.: 139EX 04814/13-073

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.: 139EX 04814/13-073
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br>
tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
<br> úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br>
<br>
Č.j.139EX 04814/13-073
zn.opr.9310030453
<br> U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01
Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 28.5.2013,č.j <.>
20EXE352/2013–8,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného příkazu Český telekomunikační úřadu - odbor
pro východočeskou oblast č.j.ČTÚ-146473/2012-636/II.vyř.-DuV ze dne 14.1.2013,který nabyl právní moci dne
5.2.2013,vykonatelného dne 21.2.2013 ve věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a.s <.>,Tomíčkova čp.2144 /
čo.1,148 00 Praha 4 - Chodov,IČ: 64949681,práv.zast.JUDr.XXXXXX XXXXXXXX,advokát se sídlem Riegrova čp.XXX
/ čo.18,779 00 Olomouc,proti povinnému XXXXX XXXXXXXX,bytem Nádražní čp.XXX,Malé Svatoňovice - Malé
Svatoňovice 542 34,IČ: 87350297,nar.1.4.1981 pro Jistina 15 210,00 Kč s příslušenstvím,vydává
<br>
<br>
Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
<br> I <.>
<br> První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.bude zahájena dne 27.1.2021 v 13:30 hod.na
dražebním portálu
<br>
www.drazby-exekutori.cz
<br>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 27.1.2021 v 13:30 hod <.>
<br>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.1.2021 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
(§ 336i odst.5 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání
a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učině...

Načteno

edesky.cz/d/4406221

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz