« Najít podobné dokumenty

Obec Borek (Praha-východ) - Rozhodnutí ZZR Wakeboardový areál

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borek (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí ZZR Wakeboardový areál
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 830 tumao@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní
<br> orgán podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou
<br> působnost podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),na základě
<br> provedeného zjišťovacího řízení
<br>
<br> rozhodl
<br> podle § 7 odst.6 zákona,že záměr
<br> „WAKEBOARDOVÝ AREÁL“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br>
<br>
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru: „WAKWEBOARDOVÝ AREÁL“
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona: Záměr je zařazen do bodu II/116 cit.zákona
<br> Oznamovatel: Studew Invest,spol.s.r.o <.>,Na Požárech 429,250 89 Lázně Toušeň
<br> IČO oznamovatele: 06424139
<br> Zpracovatel oznámení: Ing.XXXXX XXXX,Demlova XX,XXX XX Brno
<br> Kapacita (rozsah) záměru: Záměrem investora je vytvoření sportovního areálu pro vodní lyžování <.>
<br> Areál budou tvořit 3 dráhy se samostatnými dráhami vybavenými tažnými lany s elektrickým
<br> pohonem.Dvě dráhy (kyvadlové vodní vleky) jsou přímé a obě jsou určeny především pro výuku
<br> lyžování,jsou v délkách 185 a 140 m orientovány kolmo na sebe.Třetí lanová dráha vytváří uzavřený
<br> okruh o délce cca 710 m ve tvaru pětiúhelníku,který je svou delší stranou situován zhruba ve směru
<br> východ-západ <.>
<br> Umístění záměru: kraj: Středočeský
<br> obec: Borek,Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX
<br> k.ú.Borek nad Labem,Brandýs nad Labem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Praha: 13.01.2021 Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 005549/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_159323/2020/KUSK
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXX XXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/OT
<br>
<br> ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/4406150

Meta

Územní plánování   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Borek (Praha-východ)
20. 01. 2021
10. 01. 2021
10. 01. 2021
10. 01. 2021
04. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Borek (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz