« Najít podobné dokumenty

Město Unhošť - Veřejná vyhláška - Skokan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Unhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Skokan
MĚSTO UNHOŠŤ
KOMISE PRO PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
<br>
<br> MĚSTO UNHOŠŤ
Václavské náměstí 44,273 51 Unhošť <,>
<br> Tel.: 312 698 421-2,e-mail: muunhost@muunhost.cz <,>
<br> www.muunhost.cz
IČ: 00235075,DIČ: CZ00235075
<br> Pan
XXXXX XXXXXX
<br> Václavské nám.XX
<br> XXX XX Unhošť
<br>
číslo jednací: vyřizuje / telefon v Unhošti dne:
<br> MU-4438/20/PK Ing.Věra Mráčková 13.ledna 2020
<br> P-39/20 312 679 058
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
<br> Město Unhošť,Komise pro projednávání přestupků,jako příslušný správní orgán podle ustanovení
<br> zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,v platném znění <,>
<br>
<br> o z n a m u j e
podle ustanovení § 25 odst.1 a odst.2 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,že
<br>
<br> XXX XXXXX XXXXXX
<br> adresa: nám.Václavské nám.XX,273 51 Unhošť <,>
<br>
má možnost jako účastník řízení převzít písemnost <,>
<br>
kterou vydalo Město Unhošť,Komise pro projednávání přestupků,pod č.j.MU-4438/20/PK (P-
<br> 39/2020),ve věci přestupku podle zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení
<br> o nich <.>
<br>
<br> Písemnost je možno převzít ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení,na Městském
<br> úřadu v Unhošti,sekretariát,v pondělí a ve středu v době od 12:00 – 17:00 hodin,na adrese
<br> Václavské náměstí 44,273 51 Unhošť.V ostatní dny pouze na základě předchozí telefonické
<br> domluvy <.>
<br>
<br> Toto oznámení bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce
<br> Města Unhošť na adrese URL www.muunhost.cz,bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
<br> v Unhošti <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXXXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> předseda komise
<br>
<br> Vyvěšeno: 13.01.2021
<br> Sejmuto: 28.01.2021

Načteno

edesky.cz/d/4406145

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Unhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz