« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení vlastníkům lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3371076
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: životního prostředí
<br> Oddělení: přírody,lesů a zemědělství
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše čj.: MUSP 2507/2021
<br> Naše sp.zn.: 31984/2018 ŽPR/TOČE
<br>
Vyřizuje: XXX XXXXX XXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: tomas.cerny@sumperk.cz
<br> Datum: 7.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX028PZ4Q*
<br>
<br>
<br> Rozdělovník
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Oznámení vlastníkům lesa o výměře do 50 ha o místě a lhůtě předání lesních hospodářských
<br> osnov pro zařizovací obvod 722804 „LHO Šumperk - jih“
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor životního prostředí,vykonávající přenesenou působnost ve smyslu
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.314/2002
<br> Sb <.>,zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
<br> působností,ve znění pozdějších předpisů,jako věcně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen
<br> MěÚ SSL) podle ustanovení § 47 odst.1 písm.a),dále § 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995
<br> Sb <.>,zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (lesní
<br> zákon) a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 25 správního řádu a podle ustanovení § 25 odst.4 a 5 lesního zákona
<br> a § 17 odst.1 vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování <,>
<br>
<br> oznamuje,že vlastníci lesa o výměře do 50 ha
<br> si mohou převzít lesní hospodářské osnovy <,>
<br>
<br> zpracované na období platnosti od 1.1.2020 do 31.12.2029 pro zařizovací obvod 722804 „LHO
<br> Šumperk – ji...

Načteno

edesky.cz/d/4401937

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz