« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Odročení dražebního jendání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0200252535
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 252/02-535
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Šumperku dne 01.08.2002 č.j.15 Nc 6424/2002-8,podle vykonatelného usnesení
Okresního soudu v Šumperku č.j.9 C 93/98 ze dne 19.01.1999,a vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 424/98 ze dne 15.04.1998,a vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 163/2000 ze dne 09.02.2000,a vykonatelného platebního rozkazu
Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 1269/2000 ze dne 02.10.2000 <,>
<br> proti povinnému: 1/ XXXX XXXXX,bytem Svébohov č.p.XXX,Svébohov,IČ: 49598112,dat.nar.:
07.04.1968; 2/ XXXXXXX XXX,bytem Svébohov č.p.XXX,Svébohov,dat.nar.:
11.02.1969
<br> na návrh oprávněného: Město Zábřeh,se sídlem Masarykovo náměstí 510/6,Zábřeh,IČ: 00303640
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 69.365,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> takto:
<br> Dražební jednání nařízené na den 13.01.2021 ohledně níže uvedené nemovité věci:
<br> - v SJM pro: XXXX XXXXX a XXXXXXX XXX
<br> - na pozemku parc.č.XXX/X stojí stavba rodinného domu č.p.167,která není řádně
zapsána v katastru nemovitostí,avšak je předmětem ocenění
<br> se odkládá na 30.03.2021 <.>
<br> I.Nové dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j.197 EX 252/02-
503 ze dne 08.09.2020 se stanoví na den 30.03.2021 v 10:30 hod <.>,konec dražby 30.03.2021
v 11:00 hod.prostřednictvím elektronickéh...

Načteno

edesky.cz/d/4401931

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz