« Najít podobné dokumenty

Obec Maršovice - ROZHODNUTÍ o zrušení konání dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ o zrušení konání dražby
Finanční úřad pro Liberecký kraj
1.máje 97,460 02 Liberec
<br>
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou
Oddělení vymáhací
Podhorská 2,466 01 Jablonec nad Nisou
<br>
<br>
Č.j.: 1416358/20/2604-00540-507471
<br>
<br>
Vyřizuje: D.Žuchová
Tel.:(+420)483 339 425,(+420)724 380 441
E-mail: podatelna2604@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: mjdn6an
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
o zrušení konání dražby
<br>
<br>
Shora uvedený správce daně rozhodl podle § 195 odst.5 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),takto:
<br>
konání dražby nařízené dražební vyhláškou č.j.1278410/20/2604-00540-507471
ze dne 22.09.2020
<br>
se ruší
<br>
<br>
<br>
Odůvodnění:
Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci dne 03.11.2020 zveřejnil Vyhlášku o
zahájení insolvenčního řízení dlužnice č.j.KSLB 87 INS 22946/2020-A-3.Účinky zahájení
insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku <.>
<br> Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 159 odst.5 daňového řádu) <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
ředitel sekce
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
ředitelka odboru a zástupkyně ředitele sekce
(v zastoupení)
<br>
<br>
Doručuje se:
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou – Mírové náměstí 3100/19,Jablonec nad Nisou
Obecní úřad Maršovice – Maršovice 52,468 01 Jablonec nad Nisou 8
Věra Vacíková
XXXXX XXXXX – spoluvlastník
Mgr.XXXXXX XXXXXX – soudní exekutor EÚ Kladno
VZP ČR – Orlická 2020/4,Praha
<br>
<br>
<br>
2020-11-04T11:14:43+0100

Načteno

edesky.cz/d/4287311

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz