« Najít podobné dokumenty

Obec Pohořelice - Oznámení - zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohořelice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
odbor stavební úřad
<br>
PROFI HOME REALITY s.r.o <.>
Boršice u Blatnice 295
687 63 Boršice u Blatnice
<br> Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
<br> tel: +420 577 100 964
fax: +420 577 100 965
<br> mobil: +420 736 182 885
e-mail: spackova@napajedla.cz
<br> www.napajedla.cz
<br>
Váš dopis značky/ze dne: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla,dne:
<br> SÚ/2020/64/ŠP Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XX.<.> XXXX
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Žadatel společnost PROFI HOME REALITY s.r.o <.>,IČO 01531034,se sídlem Boršice u Blatnice 295 <,>
687 63 Boršice u Blatnice,kterého zastupuje na základě plné moci XXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX <,>
bytem Chlum 45,763 02 Zlín 4 (dále jen "žadatel") podal dne 03.01.2020 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby:
<br> „ZTV POHOŘELICE NA DOLINĚ,SO 07 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ“
<br> na pozemcích parcelní číslo 967/27 (trvalý travní porost),parcelní číslo 965/9 (zahrada),parcelní číslo
965/27(zahrada),parcelní číslo 965/36 (zahrada),parcelní číslo 965/38 (zahrada),parcelní číslo 965/41
(zahrada),965/43 (zahrada),parcelní číslo 965/47 (zahrada),parcelní číslo 965/49 (zahrada),parcelní
číslo 965/52 (zahrada),965/54 (zahrada),965/58 (zahrada),parcelní číslo 965/60 (zahrada),parcelní číslo
965/63 (zahrada),965/65 (zahrada),965/70 (zahrada),965/72 (zahrada),parcelní číslo 965/77 (zahrada) <,>
parcelní číslo 965/79 (zahrada),parcelní číslo 965/80 (zahrada),parcelní číslo 1647/6 (zahrada),vše v
katastrálním území Pohořelice u Napajedel (dále jen „stavba“).Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
<br> Městský úřad Napajedla,odbor stavební úřad,shledal,že žádost nemá předepsané náležitosti,proto
dne01.02.2020 vyzval žadatele,aby nejpozději do 31.12.<.> 2020 žádost doplnil.Současně usnesením
územní řízení nejpozději do 31.12.2020 přerušil <.>
<br> Žádost byla doplněna dne 04.11.2020 <.>
<br>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Stavba je jedním z objektů stavby „ZTV POHOŘELICE NA DOLINĚ“ <.>
<br> V ulici Pod...

Načteno

edesky.cz/d/4287193

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohořelice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz