« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - prodej podílu povinného ve spol. COOL MOTO s.r.o., IČO 291266606 a podílu povinného ve spol. AGRO CAPITAL s.r.o., IČO 24276979 HOM-75503/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodej podílu povinného ve spol. COOL MOTO s.r.o., IČO 291266606 a podílu povinného ve spol. AGRO CAPITAL s.r.o., IČO 24276979 HOM-75503/2020
Číslo jednací 117EX 1129/14-97
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Písek,pověřený k vedení exekuce
na základě pověření vydaném Obvodním soudem pro Prahu 5 ze dne 27.03.2014 č.j.14 EXE
1037/2014-14 <,>
<br> na návrh oprávněného: BUSINESS TIME s.r.o <.>,se sídlem Pobřežní 249/46,Praha,IČ:
04451384
<br> proti povinnému: XXXXX XXXXXXXX,bytem Běhounkova XXXX/XX,Praha,IČ: XXXXXXXX <,>
dat.nar.: 09.12.1970
<br> rozhodl o vydání této
<br> dražební vyhlášku
<br> (elektronická dražba) <.>
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetové stránce
<br> www.portaldrazeb.cz <.>
<br> II.Čas zahájení elektronické dražby: dne 21.12.2020 v 10:00 hod <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: dne 21.12.2020 v 10:30 hod <.>
<br> Dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku posledního podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání,elektronická dražba se tím končí <.>
<br> III.Věci budou vydraženy jako jeden soubor věcí <.>
<br> č <.>
položk
<br> y
<br> Označení dražených věcí (a počet ks): Rozhodná
cena věcí:
<br> Nejnižší
podání:
<br> 1.podíl povinného jako společníka
ve společnosti COOL MOTO s.r.o <.>,se sídlem
Šlikova 294/31,Praha,IČO 29126606
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu C <,>
vložka 201940 a podíl povinného jako
společníka ve společnosti Agro Capital
s.r.o <.>,se sídlem 5.května 1143/61,Praha <,>
IČO 24276979 zapsané v obchodním
<br> 200.000,-Kč 66.667,-Kč
<br>
<br>
rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze v oddílu C,vložka 199992 <.>
<br> IV.Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje <.>
<br> V.Soudní exekut...

Načteno

edesky.cz/d/4287045

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz