« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemky parc.č. 1678/4 a 1678/10 (ostatní plocha), LV 1517, v k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, okr. Frýdek-Místek HOM-75507/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemky parc.č. 1678/4 a 1678/10 (ostatní plocha), LV 1517, v k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, okr. Frýdek-Místek HOM-75507/2020
JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
<br> Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Potoční 1094,73801 Frýdek-Místek
<br>
<br>
ID datové schránky: 94dniqp,email: podatelna@exekutorskyurad.net,http://www.exekutorskyurad.net
tel.558438091,fax 558111092,IČ 72064412,zapsán u EK ČR pod ev.č.143
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
<br> Linka: provolba XX
<br>
Sp.zn.143 EX 00331/18-269
<br> biedrawa@exekutorskyurad.net
<br>
<br> Usnesení
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Potoční 1094,PSČ 738 01 <,>
<br> který vede exekuční řízení (pod sp.zn.143 EX 00331/18),na základě pověření exekučního soudu: Obvodního soudu pro Prahu 6,ze dne 6.3 <.>
<br> 2018,č.j.38 EXE 407/2018-14 přičemž exekuce je vedena podle exekučního titulu: usnesení č.j.8 Nc 1801/2018-18,které vydal Okresní soud
<br> ve Frýdku-Místku dne 16.2.2018 v právní věci
<br>
<br> oprávněného: RNDr.XXXXXXX XXXXXXXX Ph.D <.>,Korunní čp.XXX / čo.74,709 00 Ostrava - Mariánské Hory <,>
<br> zast.JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXX,advokát,Živičná čp.XXXX / čo.9,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava <,>
<br>
<br> k vymožení nepeněžité povinnosti zdržet se jednání bránících oprávněnému v přístupu k pozemkům v jeho vlastnictví parc.č.st.908 a parc.č <.>
<br> 1680/1 a parc.č.1680/2 v k.ú.Ostravice 1,obec Ostravice,zapsaných na listu vlastnictví číslo 2327 v katastru nemovitostí vedeném u
<br> Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,katastrální pracoviště Frýdek-Místek,po pozemku parc.č.1678/4 v k.ú.Ostravice 1,obec
<br> Ostravice,zapsaném na listu vlastnictví číslo 1517 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,katastrální
<br> pracoviště Frýdek-Místek,dále pokuty dle exekučního příkazu č.j.143 EX 00331/18-021 ve výši 50 000,00 Kč,pokuty dle exekučního příkazu
<br> č.j.143 EX 00331/18-059 ve výši 75 000,00 Kč,pokuty dle exekučního příkazu č.j.143 EX 00331/18-075 ve výši 90 000,00 Kč,pokuty dle
<br> exekučního příkazu č.j.143 ...

Načteno

edesky.cz/d/4287044

Meta

Dražební vyhláška   Volby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz