« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Povolení odstranění stavby Mateřské školy Smotlachova na pozemcích č.parc. 884/22, 884/23, 873/1, k.ú. Kamýk STR-75547/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Povolení odstranění stavby Mateřské školy Smotlachova na pozemcích č.parc. 884/22, 884/23, 873/1, k.ú. Kamýk STR-75547/2020
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/23 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> Č.j.: JUDr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> MHMP XXXXXXX/XXXX XXX XX XXXX
<br> Sp.zn.: Počet listů/příloh: 12/0
<br> S-MHMP 1759385/2019/STR Datum: 11.11.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,která podali
<br> XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Machuldova 574/11,Praha 4
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,by tem Smotlachova 582/2,Praha 4
<br> XXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Machuldova 574/11,Praha 4
<br> Ing.Mgr.XXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Machuldova 572/7,Praha 4
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Machuldova 572/7,Praha 4
<br> XXXXXXX XXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Machuldova 575/13,Praha 4
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,bytem Machuldova 575/13,Praha 4
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Machuldova 573/9,Praha 4
<br> XXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Machuldova 575/13,Praha 4
<br> Veronika Lepová (Ďurinová),nar.2.3.1982,bytem Machuldova 575/13,Praha 4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Machuldova 574/11,Praha 4
<br> XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Smotlachova 582/2,Praha 4
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,bytem Machuldova 576/15,Praha 4
<br> XXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Smotlachova 939/3,Praha 4
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Smotlachova 939/3,Praha 4
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Markupova 2706/6,Praha 9
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Machuldova 573/9,Praha 4
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Smotlachova 582/2,Praha 4
...

Načteno

edesky.cz/d/4287022

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz