« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Tanvald, id. 1/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška ele 2020 11 11 01 55
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
<br> tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
<br> fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
č.j.081 EX 52306/11-406
<br> U S N E S E NÍ
o nařízení elektronické dražby
<br>
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu
<br> v Jablonci nad Nisou ze dne 2.1.2012,č.j.24 EXE 2469/2011-9,které nabylo právní moci dne 16.2.2012,kterým
<br> byla nařízena exekuce podle pravomocného vykonatelného vykonatelného příkazu Český telekomunikační úřadu
<br> - odbor pro severočeskou oblast č.j.99 560/2009-635/I.vyř.-LaJ ze dne 10.9.2010,který nabyl právní moci dne
<br> 5.10.2010,vykonatelného dne 21.10.2010 k uspokojení pohledávky oprávněného: Vodafone Czech Republic
<br> a.s <.>,náměstí Junkových čp.2808 / čo.2,155 00 Praha - Stodůlky,IČ: 25788001,práv.zast.JUDr.Roman
<br> Majer,advokát se sídlem Vyskočilova čp.1326 / čo.5,140 00 Praha - Michle proti povinné: Věra Záděrová <,>
<br> bytem Mírové Náměstí čp.3100 / čo.19,466 01 Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou,nar.17.4.1971 <,>
<br> práv.zast.JUDr.Ing.XXXX XXXXXXX,advokát se sídlem Poděbradova čp.XXXX / čo.16,702 00 Ostrava -
<br> Moravská Ostrava
<br>
<br> pro 2996 Kč s příslušenstvím,vydává
<br>
<br> Dražební vyhlášku
I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba (dále též jen „dražba“),která se koná prostřednictvím elektronického systému
<br> dražeb na adrese internetové stránky
<br> www.exdrazby.cz
<br>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 7.1.2021 v 10:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé
<br> činit podání.Dražba se koná nejméně patnáct minut,pokračuje však do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i
<br> odst.4 věty před středníkem zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řá...

Načteno

edesky.cz/d/4286681

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz