« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností k dražební vyhlášce: 1320052/20/2604-00540-507471

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

fu187 200001420484
Finanční úřad pro Liberecký kraj 1.máje 97,460 02 Liberec Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou Oddělení vymáhací Podhorská 2,466 01 Jablonec nad Nisou Č.j.: 1420484/20/2604-00540-507471 Vyřizuje: D.Žuchová Tel: (+ 420) 483 339 425 E-mail: podatelna2604@fs.mfcr.cz ID datové schránky: mjdn6an R O Z H O D N U T Í o opravě zřejmých nesprávností Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 104 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) o p r a v u j e Dražební vyhláška č.j.: 1320052/20/2604-00540-507471 ze dne 15.10.2020 takto: Původní znění: Adresa internetové stránky,na které se dražba koná a je možno ji sledovat: https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=FRM.Drazba.Detail_drazby_ LW&selectedid=321 Na správné znění: Adresa internetové stránky,na které se dražba koná a je možno ji sledovat: https://drazby.financnisprava.cz/mwclient/main.html?formName=drazba&selectedID=442 Odůvodnění: Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Jablonci nad Nisou vydal dne 15.10.2020 Dražební vyhlášku pod č.j.1320052/20/2604-00540-507471.Na uvedeném rozhodnutí,správce daně nesprávně uvedl Adresu internetové stránky,na které se dražba koná a je možno ji sledovat.Vzhledem k tomu,že se jedná o zřejmou chybu v psaní,rozhodl výše uvedený správce daně tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení.Odvolání je nepřípustné,směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.Odvolání se podává u správce daně,jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.Podané odvolání nemá odkladný účinek.(§ 109 daňového řádu).Ing.XXXXX XXXXXXX ředitel sekce Ing.XXXX XXXXXXXX ředitelka odboru a zástupkyně ředitele sekce (v zastoupení) XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4286658

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz