« Najít podobné dokumenty

Město Česká Lípa - Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa" č. 2020/215/OKT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Česká Lípa.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa" č. 2020/215/OKT
1 / 7
<br>
<br> *CRDUX00GGQ4D*
CRDUX00GGQ4D
<br>
<br>
DRÁŽNÍ ÚŘAD,WILSONOVA 300/8,121 06 PRAHA 2
sekce infrastruktury,územní odbor Praha
<br> Sp.zn.: MP-SDP0554/20-4/Ce V Praze dne 29.října 2020
Č.j.: DUCR-58950/20/Ce Telefon: 602 668 914
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXXX XXX.E-mail: cejchan@ducr.cz
<br> O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í
V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
<br> Drážní úřad,jako drážní správní úřad podle § 54 odst.1 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“),a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
a stavby na dráze podle § 7 odst.1 zákona a podle § 15 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) <,>
obdržel dne 20.srpna 2020 žádost stavebníka Správa železnic,státní organizace,Dlážděná
1003/7,11000 Praha 1,IČO:70994234 prostřednictvím zástupce STRABAG XXXX a.s.<,>
Železničářská XXXX/XX,XXXXX Ústí nad Labem,IČ:25429949 o vydání stavebního povolení pro
stavbu dráhy:
<br> Lovosice,Žalhostice,Píšťany,Litoměřice,Trnovany,Křešice,Býčkovice,Ploskovice <,>
Liběšice,Horní Řepčice,Chotiněves,Úštěk,Blíževedly,Kravaře,Stvolínky,Holany <,>
<br> Zahrádky,Česká Lípa
<br> „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“
<br> v rozsahu:
PS 03-01-01 ŽST Žalhostice,SZZ
PS 05-01-01 ŽST Litoměřice hor.n <.>,úprava SZZ
PS 07-01-01 ŽST Liběšice,úprava SZZ
PS 02-01-01 Lovosice - žalhostice,TZZ
PS 04-01-01 Žalhostice - Litoměřice hor.n <.>,TZZ
PS 06-01-01 Litoměřice hor.n.- Liběšice,TZZ
PS 08-01-04 Žel.přejezd ev.km 59,696,PZZ
PS 10-01-09 Žel.přejezd ev.km 67,487,PZZ
PS 12-01-08 Žel.přejezd ev.km 74,557,PZZ
PS 12-01-10 Žel.přejezd ev.km 76,078,PZZ
PS 12-01-11 Žel.přejezd ev.km 76,540,PZZ
PS 12-01-12 Žel.přejezd ev.km 77,012,PZZ
PS 20-01-01 Lovosice - Česká Lípa; DOZ
PS 02-02-01 Zast.Lovosice závod,rozhlas pro cestující
PS 03-02-06 ŽST Žalhostice,rozhlas pro cestující
PS 04-02-01 Zast.Litoměřice Ciheln...

Načteno

edesky.cz/d/4286588

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Česká Lípa      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz