« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež pod Křemešníkem - Oznámení pokračování řízení + seznámení s podklady?

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež pod Křemešníkem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení pokračování řízení + seznámení s podklady?
1/63
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz
<br> Adresáti: dle rozdělovníku
<br> Č.j.MMR-5406/2016-83/2738/2020 V Praze 16.listopadu 2020
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> Věc: Žádost společnosti ČEPS,a.s <.>,zastoupené společností ČEPS Invest,a.s <.>,o vydání rozhodnutí
o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín – Mírovka,nové vedení 400 kV“ – oznámení
o pokračování řízení,vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání
rozhodnutí a uvědomění účastníků řízení,kteří se jimi stali v průběhu územního řízení
<br> Ministerstvo pro místní rozvoj,jako správní orgán příslušný podle § 13 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12 <.>
2016,usnesením č.j.MMR-5406/2016-83/1408/2018 ze dne 15.5.2018 podle § 86 odst.5 téhož
zákona ve spojení s § 64 odst.1 písm.a) a c) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění účinném
ke dni 31.12.2017 (dále jen „správní řád“),přerušilo územní řízení vedené k žádosti společnosti ČEPS <,>
a.s <.>,se sídlem Praha 10,Elektrárenská 774/2,zastoupené společností ČEPS Invest,a.s <.>,se sídlem
tamtéž (dále jen „žadatel“),o umístění stavby označené jako „V406/407 Kočín – Mírovka,nové
vedení 400 kV“ na pozemcích v katastrálních územích Chvalešovice,Kočín,Dříteň,Knín,Březí u Týna
nad Vltavou,Litoradlice,Jaroslavice u Kostelce,Pořežany,Tuchonice,Modrá Hůrka,Štipoklasy,Žimutice <,>
Sobětice u Žimutic,Hartmanice u Žimutic,Hodětín,Klečaty,Komárov u Soběslavi,Svinky,Vlastiboř
u Soběslavi,Debrník,Nedvědice u Soběslavi,Rybova Lhota,Klenovice u Soběslavi,Sedlečko
u Soběslavě,Myslkovice,Košice u Soběslavi,Chabrovice,Krátošice,Skopytce,Kajetín,Choustník,Krtov <,>
Chrbonín,Kozmice u Chýnova,Nové Dvory u Pořína,Křeč,Sudkův Důl,Obrataň,Šimpach,Věžná <,>
Kámen u Pacova,Eš,Vysoká Lhota,Zlátenka,Moraveč,Leskovice,Nová Cerekev,Stanovic...

Načteno

edesky.cz/d/4286509

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střítež pod Křemešníkem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz