« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení - obchvat Bludova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení obchvat Bludova
1|18
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 115374/2020
<br> Naše sp.zn.: 100990/2019 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 9.11.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX027Z5PI*
<br>
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR
<br> Na Pankráci 546/56
<br> 140 00 Praha 4 – Nusle zast <.>
<br>
<br> Dopravoprojekt Brno a.s <.>
<br> Kounicova 271/13
<br> 602 00 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br> (navazující řízení)
<br> Stavebník,Česká republika jednající prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství
<br> silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,Praha,jejímž jménem jedná Ing.XXXXXX XXXXXX,MBA <,>
<br> ředitel Správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR,Wolkerova 24a,779 11 Olomouc <,>
<br> v zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s <.>,Kounicova 271/13,602
<br> 00 Brno,podal dne 30.9.2019 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
<br>
<br> „I/44 Bludov – obchvat“
<br>
v rozsahu stavebních objektů:
<br> SO 130 - Přeložka silnice III/3704 Bludov - Sudkov
<br> SO 130.1 - Mobilní hráz na silnici III/3704 u obce Sudkov
<br> SO 131.1 - Přeložka účelové komunikace,ZÚ - km 0.180
<br> SO 131.2 - Přeložka účelové komunikace,km 0.180 - KÚ
<br> SO 140 - Přeložka polní cesty v km 20,712
<br> SO 150 - Cyklostezka a náhradní chodník
<br> SO 182 - Provizorní komunikace na účelové komunikaci
<br> SO 211 - Most na polní cestě přes silnici I/44 u Dolních Studének
<br> SO 217 - Most n...

Načteno

edesky.cz/d/4272386

Meta

Stavby   EIA   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz