« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o skončení exekuce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o skončení exekuce
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr.XXXX XXXXX
<br> Škroupova XXX,XXX XX Chrudim,tel.469 623 238 e-mail: info@exekucejaros.cz
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXX č.j.XXX EX XXXX/XX-XX
<br> Oznámení o skončení exekuce
(dle § 46 odst.8 zák.120/2001Sb.)
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova XXX,XXX 01
Chrudim,pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Šumperku ze dne 20.01.2020 <,>
č.j.: 14 EXE 1238/2019-11,k vymožení povinnosti dle vykonatelného rozhodnutí vydaného Okresním
soudem v Šumperku dne 17.09.2019,č.j.: 9C 123/2019-16,a to k uspokojení pohledávky
oprávněné: Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní 665/21,Praha,IČ:
47116617 <,>
práv.zast.advokátem Mgr.XXXXX XXXXXX,advokát,se sídlem V Jámě XXX/X,Praha,PSČ: 110 00,IČ:
73612651
proti povinnému: XXXXXXXXX XXXXXX,bytem Požárníků č.p.XXX,Rapotín,PSČ: 788 13,dat.nar.: 14.07.1998
ve výši 1.337,- Kč s příslušenstvím a dále i nákladů této exekuce,které v průběhu řízení vzniknou <,>
vydává v souladu s ust.§ 51 písm.c) e.ř.a § 46 odst.8 zák.120/2001 Sb.toto:
<br> OZNÁMENÍ O SKONČENÍ EXEKUCE
<br> Odůvodnění:
Okresní soud v Šumperku pověřením ze dne 20.01.2020,č.j.: 14 EXE 1238/2019-11 nařídil exekuci na
<br> majetek povinného pro pohledávku oprávněného a jejím vedením pověřil soudního exekutora Mgr.Petra
Jaroše,Exekutorský úřad Chrudim <.>
<br> S ohledem na skutečnost,že pohledávka oprávněného,její příslušenství a náklady exekuce byly
zcela vymoženy,zaniklo ve smyslu ust.§ 51 písm.c) e.ř.ex lege pověření soudního exekutora
k provedení exekuce a exekutor je povinen upustit od provedení exekuce.Tím automaticky zanikly
právní účinky těchto exekučních příkazů vydaných k postižení majetku povinného:
č.j.129 EX 5554/19-15 ze dne 03.02.2020
č.j.129 EX 5554/19-16 ze dne 11.03.2020
<br> Na základě tohoto oznámení provede orgán příslušný pro vedení evidence motorových vozidel výmaz
poznámky zapsané v této evidenci dle Protokolu a oznámen...

Načteno

edesky.cz/d/4267832

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz