« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Exekuční příkaz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekuční příkaz
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXX
Exekutorský úřad Svitavy
adresa: nám.Míru XX/XX,568 02 Svitavy,Česká republika
tel.: 461 530 470,461 530 482,461 530 488 datová schránka: rnug8s6
e-mail: svitavy@soudni-exekutori.cz internetové stránky: www.exekutorolma.cz
<br> č.j.111 EX 11052/10-317
<br> EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Povinný: 1/ XXXX XXXXXXXXXXX X,bytem
Sobotín č.p.XX,Sobotín,RČ:
645105/1090;
2/ XXXX XXXXXXXX,bytem Nám <.>
jana zajíce XXXX/XX,Šumperk <,>
RČ: 435415/733
<br> Manžel povinného:
zastoupený:
Vymáhaná peněžitá povinnost:
(pohledávka navýšená o pravděpodobné náklady exekuce a
pravděpodobné náklady oprávněného ke dni vydání
exekučního příkazu)
<br> 1.845.268,54 Kč
<br> Oprávněný: XXXXXXXX XXXXXX
Aktiengesellschaft
bytem Erdbergstrasse XXX-XXX <,>
Vídeň,PSČ: 1030 <,>
práv.zast.advokátem Hanslik
Erwin,Dr.iur <.>,advokát Erwin
Hanslik,se sídlem U Prašné
brány 1/,Praha-Staré Město <,>
PSČ: 110 00,IČ: 66246342
<br> Usnesení o nařízení exekuce vydal: Okresní soud v Šumperku dne 22.11.2010 pod č.j.14Nc
1560/2008-155
Exekuční titul: rozsudek vydal: Krajský soud v Ostravě ze dne 23.03.2006 č.j.42 Cm
156/2005-38
rozsudek vydal: Vrchní soud v Olomouci ze dne 08.01.2008 č.j.7 Cmo 446/2007-126
Částka odpovídá řádku 12 tabulky č.1 <.>
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXX rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitosti
povinného č.2
<br> Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 29.04.2020 <.>
Doložku připojil(a) Ing.XXXX XXXXX,pověřený(á)soudním exekutorem
dne: XX.XX.XXXX <.>
<br>
<br> Id 6/25
<br> k vymožení pohledávky oprávněného <.>
<br> II.Povinnému se zakazuje,aby
1.po doručení exekučního příkazu nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji zatížil <,>
2.po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc,pokud ji koupil na zkoušku nebo aby
se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku <.>
<br> III.Povinnému se ukládá,aby
1.soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení usnesení oznámil,zda a kdo má k nemovité věci
před...

Načteno

edesky.cz/d/4266869

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz