« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška - movité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška movité věci
Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám.44/4,789 01 Zábřeh
<br> tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b
fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz
úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod <.>,13 - 16 hod,Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz
IČ: 72043202,DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100
<br> č.j.139EX 21372/11-092
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Šumperk,se sídlem Masarykovo nám.44/4,789
01 Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 14.10.2011,č.j <.>
22EXE4117/2011-12,které nabylo právní moci dne 11.2.2012,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
příkazu Český telekomunikační úřadu č.j.ČTÚ-117110/2010-638/III.vyř.-MaK ze dne 4.5.2011,který nabyl právní
moci dne 27.5.2011,vykonatelného dne 12.6.2011
<br> ve věci
oprávněného:
<br> SELECT SYSTEM,s.r.o <.>,Gen.Svobody čp.17 / čo.2,787 01 Šumperk - Šumperk <,>
IČ:25382292,práv.zast.JUDr.XXXX XXXX LL.M <.>,advokát se sídlem Horní náměstí čp.12 / čo.19 <,>
779 00 Olomouc
<br> proti
povinné:
<br> XXXXX XXXXXXX,bytem Jugoslávská čp.XXXX / čo.X,Šumperk - Šumperk 787 01,IČ:
73284718,nar.22.10.1970
<br> pro 5 236,00 Kč s příslušenstvím
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení dražby věcí movitých
<br> I <.>
<br> Dražba movitých věcí pojatých do soupisu movitých věcí na základě exekučního příkazu ze dne 13.08.2012,č.j.139EX
21372/11-015 se koná dne 25.11.2020 v 10:00 hodin na adrese Černá cesta 35A,Olomouc <.>
<br> Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
<br> č.5,popis: TV LG,černá,ks: 1,odhadní cena 1800 Kč nejnižší podání 600 Kč
č.15,popis: PC sestava noname,černá,ks: 1,odhadní cena 1200 Kč nejnižší podání 400 Kč
<br> Uvedené movité věci se budou dražit samostatně <.>
Prohlídka movitých věcí proběhne od 09:00 hodin <.>
<br> II <.>
<br> Nejnižší podání činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 zák.č.99/1963 Sb.občanského soudního řádu a § 52 a § 69 zák.č <.>
120/2001 Sb.ex...

Načteno

edesky.cz/d/4266864

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz