« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na prodej pozemku z majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Zde k nahlédnutí
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-470/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce
<br>
OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
<br> KN 148/1 196 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br> KN 148/8 382 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br>
Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej části pozemku o předpokládané výměře
<br> cca 180 m2 z pozemku parc.č.148/1 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře 196 m2 a části
<br> pozemku o předpokládané výměře cca 190 m2 z pozemku parc.č.148/8 ostatní plocha,zeleň o
<br> celkové výměře 382m2 vše v k.ú.Leskovec nad Moravicí za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady
<br> s prodejem spojené.Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem <.>
<br>
<br> Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Prodej
<br> částí pozemku KN 148/1 a 148/8 – NEOTVÍRAT“ do 9.11.2020 a to poštou nebo předat osobně
do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 16:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 20.října 2020
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
Přílohy: Zákres pozemků
<br>
<br> Vyvěšeno : 20.10.2020
<br>
<br>
<br> Sejmuto :
bez názvu
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-470/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce
<br>
OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
<br> KN 148/1 196 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br> KN 148/8 382 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br>
Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej části pozemku o předpokládané výměře
<br> cca 180 m2 z pozemku parc.č.148/1 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře 196 m2 a části
<br> pozemku o předpokládané výměře cca 190 m2 z pozemku parc.č.148/8 ostatní plocha,zeleň o
<br> celkové výměře 382m2 vše v k.ú.Leskovec nad Moravicí za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady
<br> s prodejem spojené.Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem <.>
<br>
<br> Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Prodej
<br> částí pozemku KN 148/1 a 148/8 – NEOTVÍRAT“ do 9.11.2020 a to poštou nebo předat osobně
do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 16:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 20.října 2020
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
Přílohy: Zákres pozemků
<br>
<br> Vyvěšeno : 20.10.2020
<br>
<br>
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/4223095

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Leskovec nad Moravicí
16. 11. 2020
16. 11. 2020
16. 11. 2020
16. 11. 2020
11. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz