« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na prodej pozemku z majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Zde k nahlédnutí
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-470/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce
<br>
OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
<br> KN 148/1 196 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br> KN 148/8 382 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br>
Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej části pozemku o předpokládané výměře
<br> cca 180 m2 z pozemku parc.č.148/1 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře 196 m2 a části
<br> pozemku o předpokládané výměře cca 190 m2 z pozemku parc.č.148/8 ostatní plocha,zeleň o
<br> celkové výměře 382m2 vše v k.ú.Leskovec nad Moravicí za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady
<br> s prodejem spojené.Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem <.>
<br>
<br> Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Prodej
<br> částí pozemku KN 148/1 a 148/8 – NEOTVÍRAT“ do 9.11.2020 a to poštou nebo předat osobně
do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 16:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 20.října 2020
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
Přílohy: Zákres pozemků
<br>
<br> Vyvěšeno : 20.10.2020
<br>
<br>
<br> Sejmuto :
bez názvu
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100
<br> O B E C Leskovec nad Moravicí
<br>
Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-470/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
OBEC Leskovec nad Moravicí
<br> vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce
<br>
OKRES: CZ0801 Bruntál,3801
<br> OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146
<br> KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí
<br>
<br>
<br> *POZEMEK*
<br> Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití
<br>
<br> KN 148/1 196 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br> KN 148/8 382 (část cca 180m2) ostatní plocha zeleň
<br>
<br>
Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej části pozemku o předpokládané výměře
<br> cca 180 m2 z pozemku parc.č.148/1 ostatní plocha,zeleň o celkové výměře 196 m2 a části
<br> pozemku o předpokládané výměře cca 190 m2 z pozemku parc.č.148/8 ostatní plocha,zeleň o
<br> celkové výměře 382m2 vše v k.ú.Leskovec nad Moravicí za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady
<br> s prodejem spojené.Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena geometrickým plánem <.>
<br>
<br> Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Prodej
<br> částí pozemku KN 148/1 a 148/8 – NEOTVÍRAT“ do 9.11.2020 a to poštou nebo předat osobně
do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 16:00 hodin <.>
<br>
<br>
<br> V Leskovci nad Moravicí 20.října 2020
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
Přílohy: Zákres pozemků
<br>
<br> Vyvěšeno : 20.10.2020
<br>
<br>
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/4223095

Meta

Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz