« Najít podobné dokumenty

Obec Písečné - Usnesení ze Zasedání Zastupitelstva Písečné 1.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání 18.Zastupitelstva obce Písečné 1.10.2020
Stránka 1 z 3
<br>
<br> Obec Písečné Zastupitelstvo obce Písečné
Písečné 145,378 72 Písečné
<br>
<br>
<br> Usnesení ze zasedání 18.Zastupitelstva obce Písečné <,>
<br> konaného dne 1.10.2020,od 17:00 hodin <.>
<br>
<br> * * *
<br>
Předsedající určil ověřovateli zápisu p.Vladimíra Bendu a p.Stanislavu Prílesanovou a
<br> zapisovatelem p.Evu Trávníčkovou
<br>
<br> * * *
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Písečné schvaluje následující program zasedání:
<br>
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2.Schválení programu
<br> 3.Projednání a schválení Plánu společných zařízení (PSZ) pro KoPÚ k.ú.Chvaletín <,>
<br> obce Písečné.Bodu bude předcházet seznámení zpracovatele <.>
<br> 4.Projednání a schválení vítěze veřejné zakázky na opravu cest v m.č.Slavětín
<br> 5.Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku p.č.108/4 ostatní plocha k.ú <.>
<br> Písečné u Slavonic z vlastnictví ČR ÚZSVVM do vlastnictví obce Písečné
<br> 6.Projednání dodatku smlouvy s firmou ČEVAK a.s.IČ 60849657,České Budějovice
<br> 7.Projednání užívání/neužívání pozemku p.č.1217 k.ú Modletice
<br> 8.Projednání žádosti o prodej pozemků v k.ú.Václavov
<br> 9.Projednání nákupu montované haly pro uskladnění techniky
<br> 10.Projednání Smlouvy o Smlouvě budoucí s E.ON Distribuce a.s <.>
<br> 11.Projednání vyjmutí z pasportu komunikací prodávaných pozemků
12.Diskuse
13.Závěr
<br>
<br> Usnesení č.189 bylo schváleno <.>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Písečné schvaluje Plán společných zařízení (dále jen PSZ) pro
<br> KoPÚ v k.ú.Chvaletín“
<br>
<br>
<br> Usnesení č.190 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Písečné schvaluje realizaci dle doporučení hodnotící komise veřejné
<br> zakázky „Oprava místních komunikací ve Slavětíně“:
<br> Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,vítězem je firma SWIETELSKI stavební
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 3
<br>
<br> s.r.o.odštěpný závod JIH,IČ: 480 355 99 <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4217325

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Písečné
18. 10. 2020
14. 10. 2020
13. 10. 2020
13. 10. 2020
12. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Písečné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz