« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - EP č.j. 183 EX 960/20-31 s DPM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

778 N18 Exekucni prikaz nemovitosti vzor11 signed signed
Soudní exekutor Mgr.XXXXXXX XXXXXXX účet č.XXXXXXXXXX/XXXX,VS XXXXXXX Exekutorský úřad Praha 10 tel.: +420 601 301 097 adresa: Praha 9,Českomoravská 18/142,PSČ 190 00 e-mail: info@eupraha10.cz datová schránka: vu3v2m4 internetové stránky: www.eupraha10.cz č.j.183 EX 960/20-31 EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ Povinný: zastoupený: XXXX XXXXXXX bytem Zdiměřická čp.XXXX / čo.XX,Praha - Chodov,PSČ 149 00,IČ: 41178386,r.č.436226/109 Vymáhaná peněžitá povinnost: (pohledávka navýšená o pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného ke dni vydání exekučního příkazu) 509 227,24 Kč Oprávněný: zastoupený: Caliban s.r.o.se sídlem Pod bání čp.2146 / čo.8,Praha - Libeň,PSČ 180 00,IČ: 04578007 zastoupen právním zástupcem JUDr.XXXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Praha X - Malá Strana,Janáčkovo nábřeží čp.139 / čo.57,PSČ 150 00 Spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech se všemi součástmi a příslušenstvím,v rozsahu 44/7413 z celku,a to: Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 4 dne 16.07.2020 pod č.j.64 EXE 1827/2020-10 Exekuční titul: platební rozkaz,který vydal Obvodní soud pro Prahu 4,dne 09.08.2019 pod č.j.12 C 208/2019-13 Exekutor,který vede exekuční řízení: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Českomoravská XX/XXX,190 00 Praha 9  Částka odpovídá řádku 12 tabulky č.1.I.Soudní exekutor Mgr.XXXXXXX XXXXXXX rozhodl o provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech se všemi součástmi a příslušenstvím,v rozsahu 44/7413 z celku,a to: k vymožení pohledávky oprávněného.II.Povinnému se zakazuje,aby 1.po doručení exekučního příkazu nemovitou věc převedl na někoho jiného nebo ji zatížil,2.po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc,pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.III.Povinnému se ukládá,aby 1.soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil,zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo,výhra...

Načteno

edesky.cz/d/4217216

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz