« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - EX 567/20-7,4 Dražební vyhláška - věci movité

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

775 20010011
č.j.034ED 01/20 - 4 u s n e s e n í dražební vyhláška Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Slavíčkova XXX/X,160 00 Praha 6,Česká republika,na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené s navrhovatelem KNOMI,společnost s ručením omezeným se sídlem Roztylská 1860/1,Praha 4 - Chodov,IČ: 46713603 nařizuje dražební jednání na den 20.10.2020 v 11.00 hod.do zasedací místnosti Exekutorského úřadu Praha 6,v I.poschodí,na adrese Slavíčkova 2,Praha 6 I.Předmětem dražby je: uvolněný obchodní podíl ve společnosti KNOMI,společnost s ručením omezeným,IC: 46713603,se sídlem Roztylská 1860/1,Praha 4 – Chodov,zapsané v obchodním rejstříku,vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 88546,ve výši 34%,odpovídající vkladu ve výši 68.000,- Kč,s nímž navrhovatel nakládá na základě zániku účasti společníka Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Rychnov u Jablonce nad Nisou,Tichá 729,podle rozhodnutí,které vydal Městský soud v Praze dne 11.06.2020 pod č.j.79 Cm 118/2019-18,které nabylo právní moci dne 16.06.2020 II.Cena draženého podílu je ve výši 8.388.000,-Kč (slovy osmmilionůtřistaosmdesátosmtisíc korun českých) cena je stanovena podle odborného posudku č.18/42647037/20 vypracovaného firmou E & Y Valuations s.r.o.IČ: 16190581,se sídlem: Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 - Nové Město III.Nejnižší podání je ve výši 8.388.000,-Kč (slovy osmmilionůtřistaosmdesátosmtisíc korun českých) IV.Podání je možno zvyšovat nejméně o 100.000,- Kč V.Dražební jistota je stanovena ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých).Dražební jistota musí být připsána bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú.638438060/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s <.>,pod v.s.0120,nejpozději 96 hodin před konáním dražby.VI.Dražebník,který složil dražební jistotu způsobem a ve lhůtě podle čl.IV <.>,má možnost se seznámit s anonymizovanou verzí odborného ocenění nejdříve 72 hodin a nejpozději 48 hodin před konáním dražby,a to po podpisu dohody o mlčenlivosti a och...

Načteno

edesky.cz/d/4217212

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz