« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - 030 EX 13886/13 -260 Dražební vyhláška;

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

697
Exekutorský úřad Brno-město
se sídlem Hlinky 41/104
603 00 Brno
IČ: 62096052
<br> kontakt s účastníky řízení:
<br> Hlinky 42/106,Brno
tel.: +420 543 237 149
<br> e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el.podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz
datová schránka: etag8hb
<br> Sp.zn.oprávněného 7001258429
<br> Čj.:
<br> 030 EX 13886/13-260
<br> (předchozí sp.zn.010 EX
5947/11)
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky XX/XXX,Brno <,>
v právní věci oprávněného – Česká kancelář pojistitelů,Milevská 2095/5,140 00 Praha – Krč,IČ:
70099618,zast.JUDr.XXXXXXX XXXX,advokát,č.e.XX,XXX 61 Bartošovice v Orlických horách,IČ:
76177807,proti povinnému XXXXXX XXX,Markušova XXXX/XX,XXX XX Praha – Chodov,IČ: 44320701 <,>
nar.17.1.1965,ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – elektronický platební rozkaz
č.j.10 EC 48/2011-10,který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 14.3.2011 a na základě usnesení o nařízení
exekuce a pověření soudního exekutora č.j.66 EXE 4445/2011-16 ze dne 14.10.2011,které vydal Obvodní
soud pro Prahu 4 rozhodl
<br> takto:
vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 22.10.2020 ve 13:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 22.10.2020 ve 13:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád (dále XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup
dle věty předchozí se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného ...

Načteno

edesky.cz/d/4217211

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz