« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - byt č. 1496/15, Michle, č.p. 1496, byt. dům, na parc.č. 1307/38 a 1307/104, včetně podílu 8141/247066 na společných částech nemovitostí, LV 6734 a LV 6857, v k.ú. Michle, obec Praha HOM-74911/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

byt č. 1496/15, Michle, č.p. 1496, byt. dům, na parc.č. 1307/38 a 1307/104, včetně podílu 8141/247066 na společných částech nemovitostí, LV 6734 a LV 6857, v k.ú. Michle, obec Praha HOM-74911/2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,soudní exekutor náměstí Starosty Pavla X,XXX XX Kladno,IČ: 65402367,DIČ: CZ6305230580 Tel: 314 004 567 – 570,e-mail: epodatelna@eukladno.cz,www.eukladno.cz,DS: h4kswpm bankovní spojení: 43-7561840247/0100,Komerční banka,a.s.Č.j.150 EX 564/19-44 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,se sídlem nám.Starosty Pavla X,XXX 01 Kladno,pověřený provedením exekuce na základě vykonatelného rozsudku č.j.58 C 75/2018-14 ze dne 14.06.2018,který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 a usnesení o nařízení exekuce/pověření soudního exekutora č.j.67 EXE 1097/2019-9,které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 10.04.2019,o vymožení pohledávky oprávněného: ČESKÝ ROZHLAS,se sídlem Vinohradská 12,Praha,PSČ: 120 99,IČ: 45245053,proti povinnému: Kostousov & Partners s.r.o <.>,se sídlem Tigridova 1496/3,Praha-Michle,PSČ: 140 00,IČ: 24665487,pro 5.675,- Kč s příslušenstvím,<,> a pro náklady exekuce vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitostí I.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz Obhlídky dražených nemovitých věcí nejsou organizovány.S příslušným znaleckým posudkem se lze seznámit na portálu www.okdrazby.cz.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.Zahájení elektronické dražby: dne 28.01.2021 ve 09:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 28.01.2021 ve 09:15:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že ...

Načteno

edesky.cz/d/4217077

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz