« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uredni deska - kanalizace04115520201016115118.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> SPIS.ZN.: SMBO 23449/2019/STAV/pospi ČJ.: DMBO 10579/2020 WM POSPÍŠHOVá IIIHIIllllllllllllllllllllllllI|1|||||||H|||llll|||l|||ll TEL.: 516 488 735 B E-MAIL: radkapospisilova©boskovicecz M U 0 X O 0 T B M 4 W FAX: 516 488 710 DATUM: 15.10.2020 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> zv;
<br> Výrokova cast:
<br> Odbor výstavby a územnlho plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný podle % 13 odst.1 písm.(1) Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle % 84 až 90 stavebního Zákona Žádost O vydání rozhodnutí 0 umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 19.12.2019 podal
<br> „Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí,IČO 49468952,17.listopadu 138/14,680 01
<br> Boskovice <,>
<br> zastoupen
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Hřbitovní 1213/17,664 91 Ivančice
<br> (dále jen "žadate1"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle 5 79 a 92 stavebn1ho Zákona a % 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,O podrobnější úpravě územniho rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby Suchý,Žďárná - ČOV a kanalizace
<br> na pozemku
<br> parc.č.1/1,1/26,1/27,2/1,2/8,20/2,20/3,22/1,22/2,28/2,29/2,30/3,31/3,33/3,35/3,36/3,37/3,38/4,38/19,38/20,38/21,38/38,38/39,39/4,40/3,227/12,227/39,240/1,240/11,242/16,244/1,244/33,244/37,244/38,412/22,412/133,415/37,420/2,420/3,422/1,423,424,425,426/1,426/6,427/1,443/1,448,449,455,464 v katastrálním území Suchý <,>
<br> parc.č.243/1,258/39,258/41,262/60,262/72,299/1,312 v katastrálním území Velenov <,>
<br> parc.č.4/1,7,52,89/1,90,106/9,106/10,106/11,106/12,106/13,106/14,106/15,106/16,106/17,106/18,106/19,106/20,106/22,106/23,106/25,106/26,106/27,110/3,148/5,148/22,148/34,162/12,162/17,162/20,162/30,162/32,162/34,162/39,167/18...

Načteno

edesky.cz/d/4217053

Meta

Volby   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz