« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, katastrální území Plavsko, číslo parcelní st. 176, 2678/28“ č. 691/2020 vyvěšeno dne: 15.10.2020 Datum sejmutí: 31.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí doručované VV. Závěr zjišťovacího řízení k záměru: „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko, kat. území Plavsko"
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
Rozhodnutí
DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví,U Zimního stadionu 1952/2 <,>
<br> 370 76 České Budějovice (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný správní orgán podle § 67 odst.1 písm.g)
zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 22 písm.a)
<br> zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),na základě oznámení <,>
<br> které podala společnost EKOAREA s.r.o <.>,Světví 19,374 01 Horní Stropnice,IČO 280 85 591,prostřednictvím
<br> společnosti Projektservis Třeboň s.r.o <.>,Novohradská 226,Třeboň II,379 01 Třeboň,IČO 034 78 564 <,>
<br> rozhodl
<br> podle ust.§ 7 odst.6 zákona,že záměr
<br> „Změna stavby zemědělského objektu Plavsko,katastrální území Plavsko <,>
<br> číslo parcelní st.176,2678/28“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> Identifikační údaje
<br> 1.Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 k zákonu:
<br> Změna stavby zemědělského objektu Plavsko,katastrální území Plavsko,číslo parcelní st.176,2678/28
<br> Bod 69 „Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek (1 dobytčí
jednotka = 500 kg živé hmotnosti).“ kategorie II přílohy č.1 k zákonu <.>
<br> 2.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Stávající stav
<br> Stáj Druh
chovaného
<br> zvířete
<br> Kapacita
(ks)
<br> Průměrná
hmotnost (kg)
<br> Celková
hmotnost (kg)
<br> Počet dobytčích
jednotek (DJ)
<br> výkrmna prasat prasata 504 70 35 280 70,56
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4217026

Meta

EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz