« Najít podobné dokumenty

Město Mělník - Nařízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mělník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení
Měimk NAŘÍZENÍ
<br> Městský úřad Mělník,nám.Míru 1,276 01 MĚLNÍK
<br> Nařízenístarostv města Mělníka - provoz Noclehárna Mělník
<br> č.j.: 1016NNIIZOIJAMA
<br> Starosta obce vydává toto nařízení,kterým se po dobu trvání nouzového stavu VČR.rozšiřuje poskytování ambulantní služby Noclehárna Mělník na celodenní pobyt.Ktomuto rozšíření služby dochází za účelem snížení rizika nákazy i dalšího přenosu onemocnění COVID-19 u osob bez domova <.>
<br> Celodenní možnost pobytu na službě Noclehárna Mělník bude umožněna uživatelům pouze za předpokladu dodržování hygienických a protiepidemických opatření:
<br> Povinné používáni roušky ve vnitřních prostorách budovy
<br> Dodržovánr'vzdáleností při osobním kontaktu,tj.odstup 2 m
<br> v <.>
<br> Důkladná desinfekce rukou při každém vstupu do budovy a dále průběžně p ! pobytu v zařízení
<br> Měřenitělesné teploty probíhá 2x denně,při zjištění teploty nad 37.5 UC nebude služba klientovi poskytnuta
<br> Nutnost dostatečného větrání místnosti
<br> Uživatelé noclehárny se v kuchyňce střídají s uživateli azylového domu dle platného časového rozpisu
<br> Toto nařízeníje vydáno na základě & 22 zákona číslo 240/2000 Sb.z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30.září 2020 číslo 957 <.>
<br> V Mělníku dne 14.10.2020
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti oka mž/ikeqriwyěšeni nařízení na úřední desce <.>
<br> __“MVDr.Čtirad Mikeš
<br> starosta města
<br> Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mělník dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> a hodiny:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Sejmuto : úřední desky Městského úřadu Mělník dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/4216868

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mělník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz