« Najít podobné dokumenty

Obec Pstruží - Dražební vyhláška-nařízení dražebního jednání-elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pstruží.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

drazebni-vyhlaska.pdf (332,96 kB)
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDR.XXXXXXXXX XXXXXXXX EXEKUTORSKÝ ÚŘAD V OSTRAVĚ
<br> adresa: Stojanovo nám.7 / 873,709 00 Ostrava—Mariánské Hory
<br> tel.: 596 617 237,602 759 904 datová schránka: kqsngz ev.č.SE: 069 c—mail: podatelna©exekucniuradcz internetové stránky: www.exekucniurad.cz IČ: 16644263 pokl.hod.:PO-Čt 8-16,pá 8-14 úřední hodiny: poL st 8»11 1315 pá 8—11 7_ „„ _DIČ: CZS20912155 š » J m -i-.069 EX 2988/16- 111 i ; (LC-'.'02 i "2 ;" ř 5 <.! lin flow „„ Povinný: XXXX XXXXXX,bytem Pstruží X.p.XX,ŠPštruží; dat;.- maf.<.> 07.- 03 ;1-966 "““ Oprávněný: r Mobile Cchh Republic a.s <.>,se SídlemLingmíšgggů„ai„44/1„ _L 47 hodov,PSČ: 14s 00,IČ:
<br> 64949681 <,>
<br> zastoupený: advokátem Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,se sídlem Jankovcova XXXX/X,Praha,PSČ: XXX 00,IČ:
<br> 71445579 ev.č.opr.: 54574375
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 20.10.2016 pod č.i.26 EXE 6779/2016—10
<br> Soudní exekutor ]UDr; XXXXXXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Ostrava,vydává tuto dražební vyhlášku
<br> (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)
<br> 1.Dražební jednání (dražba) se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http:/ /www.exdrazby.cz
<br> zahájení elektronické dražby: dne 08.10.2020 v 10:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit pedálů
<br> ukončení elektronické dražby: dne 08.10.2020 v 10:30:00 hod.(nejčasnější možný okamžik skončení dražby).Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (S 336i odst.4 zák.č.99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu,v platném znění).Soudní exekutor nevyzývá dražitele,aby činili vyšší podání,a neupozorňuje dražitele,že bude udělovat příklep.(51651 odst.4 vyhl.č.418/2001 Sb.) Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-lí poté činčna další podání postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-lí od posle...

Načteno

edesky.cz/d/4216753

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pstruží      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz