« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2229 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-74861/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2229 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v OVO-74861/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 2229
ze dne 12.10.2020
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu
<br> z Operačního programu Zaměstnanost určené pro MČ HMP a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ Praha - Ďáblice
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 193,50 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha - Ďáblice ve výši
193.529,24 Kč na akci EU - Sociální pracovník dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 20.10.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2229 ze dne 12.10.2020
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0015329030059 4116 104113013 0516 91,70 91 671,75
<br> ROZ MHMP 0015329030059 4116 104513013 0516 101,80 101 857,49
<br> 193,50 193 529,24
<br> Účel / Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Název akce podíl EU podíl SR rozpočtu podíl EU podíl SR
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč)
<br> Praha - Ďáblice
0015329000027
<br> EU - Sociální pracovník na MČ Praha - Ďáblice a MČ
<br> Praha - Dolní Chabry,2.platba 6330 5347 13013 0516 101,80 91,70 193,50 101 857,49 91 671,75 193 529,24
<br> C e l k e m 101,80 91,70 193,50 101 857,49 91 671,75 193 529,24
<br> C e l k e m
<br> Název / ÚZ XXX UZ ORJ
<br> Operační program Zaměstnanost
<br> z ...

Načteno

edesky.cz/d/4216086

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz