« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Veřejná vyhláška o doručení - Jan Přikryl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška o doručení - Jan Přikryl (441,93 kB)
:j 'iT l BiRLl? Odbor dopravy Dominikánská 2,601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4,60192 Brno Číslo jednací: MCBS/2020/0158570/KALL Spisová značka: 3400/MCBS/2019/0164658/5 Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXX,tel <.>,X.XX XXX XXXtel.5l ID datové schránky: qykbwe7 V Brně dne 13.lO.2020 Veřejná vyhláška o doručení Úřad městské části města Brna,Brno-střed,oznamuje adresátovi: XXX XXXXXXX,bytem XXX XX Kateřinice XXX,že má na Odbom dopravy,pracoviště Měnínská 4,60169 Brno,uloženou na své jméno zásilku č.j.MCBS/20 l 9/0203 151 /KALL,sp.zn.3400/MCBS/20 19/0 16465 8/4 uvedenou zásilku si můžete převzít v kanceláři č.2,přízemí v pondělí a středu od 08:00 hod.do 17:00 hod.ADRESÁT SE VYZÝVÁ,ABY SI ZÁSILKU VYZVEDL.Vzhledem k tomu,že adresát na místě svého pobytu je neznámý,doručuje se písemnost v souladu s § 25 a § 26 zákona č.500/2004 sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů touto veřejnou vyhláškou.úrpo věsrs

Načteno

edesky.cz/d/4215938

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz