« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0437881/2020/Vich STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemků: • p.č.251/4 zahrada,o výměře 18 m2 • p.č.255/3 orná půda,o výměře 589 m2 • p.č.256/9 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 5 m2 • p.č.256/36 orná půda,o výměře 740 m2 • p.č.257/24 ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 622 m2 • p.č.406/39 orná půda,o výměře 838 m2 • p.č.406/80 orná půda,o výměře 1.392 m2 • p.č.406/82 orná půda,o výměře 716 m2 • p.č.409/13 orná půda,o výměře 550 m2 • p.č.409/15 orná půda,o výměře 142 m2 vše v k.ú.Dolní Heršpice • p.č.876/33 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 129 m2 • p.č.943/35 orná půda,o výměře 1.811 m2 • p.č.944/2 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 65 m2 • p.č.1112/137 orná půda,o výměře 25 m2 • p.č.1112/140 orná půda,o výměře 24 m2 • p.č.1112/142 orná půda,o výměře 207 m2 • p.č.1112/144 orná půda,o výměře 186 m2 vše v k.ú.Horní Heršpice České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha - Nusle,IČO:65993390 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Kutá,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.209,tel.542173543,e-mail: kuta.drahomira@brno.cz) 2.směna části pozemku p.č.1072/6 orná půda,o výměře cca 90 m2,v k.ú.Soběšice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č.1068/5 ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 14 m2,v k.ú.Soběšice ve vlastnictví společnosti COMMERCIAL SERVICE K+K,s.r.o <.>,se sídlem Hoblíková 554/12,Černá Pole,613 00 Brno,IČO:44017014 i č.j.MMB/0437881/2020/Vich L n r i o n d a : Ýla&tncj pozeirKx ] Statvárrl mésto Brno (informace o uvedené...

Načteno

edesky.cz/d/4215931

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz