« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení - prodloužení termínu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení - prodloužení termínu
'íštzriiiulizíwi:aurinko411mm
<br> divizi,-Liz.—1č<zji rixšt'niiylill'nlb)-*'|*"1ali'é_lah;/
<br> ÚŘADMĚSTŠKÉ (";/'\sn,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br> Informace k výběrovému řízení — termín pro podání přihlášek byl prodloužen do 30.10.2020 <.>
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> <.>,'o v,vr._ _ „_,„,v,Qld/Onnň m Tajemmk Uradu mestske castl Bino Turany,vsouladu s © 7 zakon.“Ú aa'řůěšlšk/ě číšilimésta Brna
<br> 0 úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalšlch za (onu,variacemi pozdějších předpisů,Mariánské nám.13,617 00 Brno
<br> % i 6 “10" 2020 „_ AOWŘB MK
<br> Příloha:
<br> vyhlašuje
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
<br> vedoucí Odboru Všeobecného (pracovní poměr na dobu určitou — zástup za rodičovskou dovolenou)
<br> Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany,Tuřanské náměstí 1,620 00 Brno
<br> Druh práce:
<br> — vedení Odboru všeobecného
<br> — zajištění stavebních úprav a údržby obecních staveb Většího rozsahu (budovy,inženýrské sítě,komunikace)
<br> - kontrola průběhu stavebních prací
<br> - příprava a zajištění realizace investičních akcí,realizovaných z úrovně městské části
<br> — příprava podkladů k zadání veřejných zakázek
<br> — příprava podkladů do Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany
<br> — zajištění dispozic se svěřeným majetkem a evidence svěřeného majetku
<br> — správa a údržba svěřeného majetku
<br> — zajištění poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Platová třída:
<br> V souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě — platová třída 11 (platový tarif od 22.980,— Kč do 33.790,— Kč dle započítatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády)
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
<br> — státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
<br> - dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost dle 5 4 odst.2 záko...

Načteno

edesky.cz/d/4215925

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz